Nieuwe regels publicatie jaarrekening

Iedere onderneming in Nederland is verplicht om een jaarrekening op te maken, vast te stellen en te publiceren. Daarvoor gelden de regels uit het jaarrekeningrecht. Deze regels zijn onlangs op belangrijke punten gewijzigd voor MKB ondernemingen en directeur-enig aandeelhouder (DEA). De nieuwe regels gelden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016.

Micro-onderneming

De eerste belangrijke wijziging is dat de “micro-onderneming” is ingevoerd. Een micro-onderneming is een onderneming die een maximaal balanstotaal van €350.000 heeft, een maximale netto-omzet van €700.000 heeft en een gemiddeld personeelsbestand van maximaal 10 personen. Voor deze micro-onderneming gelden verschillende extra vrijstellingen met betrekking tot de vaststelling en publicatie van de jaarrekening.

Publicatietermijn jaarrekening BV

Daarnaast is er een zeer belangrijke wijziging ingevoerd met betrekking tot de publica-tietermijn van de jaarrekening. Deze publicatietermijn is namelijk voor zowel MKB on-dernemingen als DEA veranderd. In het geval van de BV is het volgende gewijzigd. De verlenging die de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) kan geven voor het opmaken van de jaarrekening door het bestuur van de onderneming is verkort van zes maanden naar vijf maanden. Daardoor is ook de publicatietermijn verkort van 13 naar 12 maanden. Publicatie vindt plaats door deponering van de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) door het bestuur. In het geval dat het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar is de uiterste publicatiedatum 31 december na afloop van het boekjaar. Dit was 31 januari.

Publicatietermijn DEA

Voor de DEA is er een belangrijk verschil in de publicatietermijn. Bij een DEA wordt namelijk de jaarrekening vastgesteld op het moment dat deze ondertekend wordt na opmaking door het bestuur. Er geldt voor een DEA dus geen vaststellingstermijn van twee maanden. Ook bij de DEA is de verlenging voor het opmaken van de jaarrekening verkort van zes naar vijf maanden. De uiterste publicatietermijn is dus verkort van de eerder geldende 11 naar 10 maanden. Na vaststelling heeft het bestuur nog acht dagen om de jaarrekening te publiceren door deponering bij het Handelsregister van de KvK. Indien het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar is dus de uiterste publicatiedatum 8 november na afloop van het boekjaar. Voorheen was dit 8 december.

Gevolgen niet tijdig publiceren

Indien een jaarrekening niet tijdig wordt gepubliceerd, dan kan dit grote gevolgen voor zowel de onderneming als de directie van de onderneming hebben. In het geval dat de onderneming failliet gaat en de jaarrekening is niet tijdig gepubliceerd, dan kan de curator het bestuur aansprakelijk stellen op grond van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast geldt dat het niet tijdig publiceren van de jaarrekening een economisch delict is in de zin van de Wet op de economische delicten. Een dergelijke overtreding kan bestraft worden met een boete van maximaal €20.250.
Genoeg reden om de nieuwe kortere publicatietermijn nooit uit het oog te verliezen en altijd tijdig te publiceren!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.