Netherlands Commercial Court

Vanaf 1 januari 2017 is het mogelijk om bij grote nationale en internationale handelsgeschillen een rechtszaak te starten bij the Netherlands Commercial Court (NCC) in Amsterdam. De procedure wordt volledig in het Engels gevoerd en is bedoeld om cross-border handelsgeschillen te beslechten.

De NCC wordt de eerste Nederlandse rechtbank die zich uitsluitend bezig houdt met handelsgeschillen. Handelsgeschillen zijn o.a. ontbindingen van contracten, contractuele schadevergoeding en niet nakoming van contracten.

In andere Europese landen bestonden dergelijke rechtbanken al langer. In Frankrijk is er de Tribunaux de commerce, de Handelsgerichte in Duitsland en in Engeland de Commercial Court.

Vanaf 1 januari 2017 zal er een speciale voorziening bij de rechtbank en het Hof Amsterdam worden ingesteld die handelsconflicten in het Engels, digitaal, voortvarend en op grond van bestaande Nederlandse procesrechtregels beslecht.

Door de toenemende internationalisering is er behoefte aan efficiënte geschilbeslechting. In Nederland kunnen procedures nu alleen maar in het Nederlands gevoerd worden. Vertaling van processtukken is vaak een knelpunt in de procedure door de vaak korte deadlines. Daarnaast kan een vertaling het gevoel bij de cliënt geven dat hij ver van ‘zijn’ procedure staat. Door de NCC wil Nederland een beter handelsinfrastructuur creëren. Op dit moment wordt door grote partijen gekozen voor geschillenbeslechting in Engeland, zoals laatst in het nieuws was bij een geschil over rentetermijncontracten tussen woningcoöperatie Vestia en Deutsche Bank.

Ten opzichte van de Britse Commercial Court heeft de NCC enkele pluspunten. De NCC is erg efficiënt, effectief en niet zo duur als de Brits Commercial Court. Daarnaast zorgt de NCC voor goede communicatie tussen partijen en de Nederlandse rechterlijke macht is daarnaast van hoge kwaliteit terwijl de kosten van een procedure veel lager zijn dan bij soortgelijke instanties in andere landen. De kosten bij de NCC zullen echter wel hoger zijn dan bij de normale civiele rechter omdat de het griffierecht ‘kostendekkend’ zal zijn. Toch zal het goedkoper zijn dan arbitrage.

Er kan echter niet zomaar een procedure bij de NCC gestart worden. Er dient een uitdrukkelijke forumkeuze voor de NCC in contracten worden opgenomen. Partijen kunnen ook na het ontstaan van het conflict gezamenlijk afspreken om bij de NCC te procederen. Naast internationale zaken kan het ook verstandig zijn om bij zuiver nationale zaken een forumkeuze voor de NCC op te nemen. Vaak wordt er nu gekozen voor arbitrage, maar voor nationale handelsrelaties die een specialistische rechtsgang vereisen is een forumkeuze voor de NCC een erg goed alternatief.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.