Discussies over meerwerk, hoe werkt dat? 

Discussies over meerwerk komen vaak voor in de bouwsector. Maar hoe kunt u deze vermijden? Meerwerk bestaat uit al het werk dat afwijkt van de originele omvang van het werk. En ook waarvoor de aannemer een meerprijs wil rekenen. Ter bescherming van de opdrachtgever is in de wet geregeld dat een aannemer niet zonder meer een additionele prijs mag rekenen voor verricht meerwerk. Zo mag een aannemer de extra kosten bij meerwerk alleen in rekening brengen indien de aannemer de opdrachtgever tijdig gewaarschuwd heeft voor het meerwerk en de hoogte van de meerprijs daarvan. De ratio voor deze regeling is dat een ondeskundige opdrachtgever wellicht niet uit zichzelf begrijpt dat een door hem gewenste wijziging in het werk tot een prijsverhoging zal leiden. Artikel 7:755 BW is in het leven geroepen ter bescherming van de ondeskundige opdrachtgever.

Meerwerk discussies

Vaak ontstaan de meest kostbare meerwerk-discussies echter tussen een aannemer en een deskundige opdrachtgever in (grotere) bouwprojecten. In hoeverre is het dan redelijk dat de deskundige opdrachtgever zich op de bescherming van het wetsartikel beroept? Daarvoor voorziet de wet in een tenzij-deel. Indien de opdrachtgever de noodzaak voor de prijsverhoging uit zichzelf had moeten begrijpen, kan de aannemer een verhoging van de prijs op grond van het meerwerk vorderen zonder vooraf gewaarschuwd te hebben.

In de praktijk komen discussies hierover vaak voor. Immers, wanneer had een opdrachtgever de noodzaak voor de prijsverhoging uit zichzelf moeten begrijpen? Is het daarvoor ook vereist dat een opdrachtgever inzicht heeft in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten? Uit recente jurisprudentie (HR 1 juli 2022, ECLI:HR:2022:989) volgt dat het niet van belang is of de opdrachtgever ook inzicht had in de omvang van de prijsverhoging. Of dan wel de (concreet) te verwachten meerkosten. Indien de aannemer de opdrachtgever heeft gewezen op de noodzaak van een prijsverhoging. Of indien de opdrachtgever de noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen. Dan is het aan de opdrachtgever om te vragen wat de omvang van de prijsverhoging zal zijn. Vervolgens kan de opdrachtgever besluiten of hij de gewenste toevoeging of verandering in het werk nog steeds wil.

Het goed regelen van meerwerk

Het gevaar van het niet goed regelen van meerwerk in de contractuele fase net als de fase van uitvoering van het project heeft twee kanten. Enerzijds bestaat het risico voor opdrachtgevers dat aannemers zich met zeer lage marges inschrijven voor een project, om deze lage marges vervolgens te compenseren met de (hoge) prijzen die gerekend worden voor het meerwerk. De concurrentiedruk is de reden waardoor aannemers zich inschrijven met een lage inschrijfsom en lage marges. De opdrachtgever kan hierdoor verrast worden met hoge facturen als aanvulling op de inschrijfsom. Anderzijds is het risico voor de aannemer dat de aannemer veel werk moet verrichten voor het project, maar deze kosten nergens kan verhalen. Zo kan een project wat op het eerste oog er mooi uitzag, toch een verliesgevend project worden.

Wegens de risico’s voor beide partijen is het van belang om goede en duidelijke afspraken overeen te komen. Immers willen beide partijen het project tot een goed resultaat brengen, waardoor in sommige gevallen meerwerk-opdrachten onvermijdelijk zijn. Het is in de contractuele fase van groot belang dat de afspraken inzake meerwerk goed worden neergelegd. Hierbij kan in een vroeg stadium al aandacht worden gevestigd op de praktische invulling van hoe partijen zullen omgaan met meerwerk-verzoeken. Daarbij zal de opdrachtgever extra aandacht moeten hebben voor de tarieven die gerekend zullen worden voor het meerwerk.

Bouwen is op zichzelf al een uitdaging. Maar door het meerwerk vooraf goed te regelen blijven de uitdagingen op juridisch vlak over meerwerk in ieder geval uit.

Onze specialisten op het gebied van Ondernemingsrecht helpen u graag. Mochten er vragen zijn ontstaan na het lezen van deze blog neem dan zeker contact op!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.