Faillissement: Zo beschermt U zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Na een periode van vele economische uitdagingen zoals corona, oplopende rente, gierende inflatie en blijvende personeelstekorten, is er nu helaas een periode aangebroken waarbij ook de faillissementen aan het toenemen zijn. Steeds meer grote namen die het afgelopen jaar zijn omgevallen, zoals Lightyear, VanMoof, Scotch & Soda, Big Bazar, en Perry Sport. Recent is ook het nieuws gekomen dat de modeketen Le Ballon failliet is verklaard.

De rol van de curator in faillissementen

Wanneer een vennootschap failliet gaat, wordt er een curator aangesteld om het faillissement af te wikkelen. De curator heeft de taak om de boedel te beheren en de schuldeisers te voldoen. De curatoren zullen dus op zoek gaan naar manieren om de boedel te vergroten, om zoveel mogelijk schuldeisers alsook zijn eigen salaris (deels) te betalen.

Bestuurdersaansprakelijkheid: Een focus op administratie- en deponeringsplicht

In sommige gevallen besluit de curator het bestuur van de failliete vennootschap persoonlijk aansprakelijk te stellen. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld wanbeleid, bevooroordeling van bepaalde schuldeisers of het niet voldoen aan de administratieplicht (het houden van een boekhouding) en/of deponeringsplicht van de jaarrekening. In dit blog zal ik nader ingaan op de laatste variant.

Het proces: Omkering van de bewijslast

In het geval dat het bestuur van de failliete vennootschap niet heeft voldaan aan de administratie- en/of deponeringsplicht, ontstaat er een processueel voordeel voor de curator. Er bestaat in dat geval namelijk een omkering van de bewijslast. Er wordt namelijk aangenomen dat het gehele bestuur zijn taak onbehoorlijk vervuld heeft én er wordt vermoed dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Jurisprudentie: Het standpunt van de Hoge Raad

Daarmee kan het bestuur aansprakelijk worden gehouden voor het gehele boedeltekort in het faillissement. Van belang is een door de aandeelhoudersvergadering aan de bestuurder verleende kwijting niet in de weg staat van de aansprakelijkstelling. In een uitspraak uit juni 2023 heeft de Hoge Raad wederom geoordeeld dat een onvolledige administratie voldoende reden is om bestuurdersaansprakelijkheid aan te nemen.

Verweermogelijkheden tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Het wettelijk bewijsvermoeden is gelukkig wel weerlegbaar. Wanneer de bestuurder stelt dat hij niet aansprakelijk is voor het tekort in het faillissement, omdat hij zelf zijn taken wél naar behoren heeft uitgevoerd of indien de tekortkomingen in de administratie en/of deponeringsplicht geen belangrijke oorzaak zijn van het faillissement, kan hij een beroep doen op disculpatie.

Het belang van matiging van bestuurdersaansprakelijkheid

Naast de betwisting van de aansprakelijkheid, is het tevens van groot belang om een beroep te doen op matiging van de bestuurdersaansprakelijkheid. De wet biedt namelijk ook de mogelijkheid tot matiging van de aansprakelijkheid.

De Praktijk: Strategieën en aanpak van Blue Legal

Al met al is bestuurdersaansprakelijkheid in faillissementen een complex en uitdagend onderwerp, vooral in economisch moeilijke tijden. Bij Blue Legal hebben we veel ervaring in procederen in bestuurdersaansprakelijkheidszaken en het treffen van schikkingen met curatoren. Een solide juridische strategie is cruciaal voor uw verdediging, zowel in de voorbereidende fase met de curator als later voor de rechter.

Onze specialisten zijn bereikbaar voor uw vragen. Neem contact op met ons team. We geven u graag advies.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!