elektronische handtekening

Elektronische handtekeningen en de juridische aspecten; hoe zit het?

Steeds meer bedrijven in Europa maken gebruik van elektronische handtekeningen. Dit type handtekeningen kan een hoop voordelen voor bedrijven met zich mee brengen. De vraag naar dit soort handtekeningen is ontstaan met de toenemende digitalisering binnen onze samenleving. Uiteraard heeft de Coronacrisis hier aan bijgedragen. De elektronische handtekening is vastgelegd in een speciaal wetsartikel, artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek. Dit wetsartikel vloeit voort uit een Europese verordening (EU/910/2014). Deze verordening geldt sinds 1 juli 2016. en heeft als doel een verdergaande digitalisering binnen de EU te bevorderen. Wat destijds echt noodzakelijk was.

Vormen van elektronische handtekeningen

Er zijn drie vormen van elektronische handtekeningen :
1. de gewone elektronische handtekening (bijvoorbeeld een ingescande handtekening onder een email of in een digitaal contract);
2. de geavanceerde elektronische handtekening (bijvoorbeeld een digitale handtekening); en
3. de gekwalificeerde elektronische handtekening (bijvoorbeeld een handtekening op basis van een gekwalificeerd middel (certificaat), uitgeven door een Trusted Third Party (TTP) voor het aanmaken van de betreffende elektronische handtekening) .

Met elektronische handtekeningen kunnen bedrijven digitale(administratieve) processen efficiënter uitvoeren. Voor overheidsdiensten geldt nog een extra vereiste. Voor hen is ook een public key infrastructure (PKI) certificaat vereist in geval van de vormen 2 en 3.  

Rechtsgevolgen elektronische handtekening

De gewone elektronische handtekening heeft dezelfde rechtsgevolgen als de handgeschreven handtekening (de ‘natte’ handtekening). De methode die daarbij is gebruikt voor authenticatie moet in dat geval wel voldoende betrouwbaar zijn. Toetsing hiervoor is het doel van authenticatie en alle overige omstandigheden van het geval.  Dit is een open norm.  

De methode wordt ‘vermoed voldoende betrouwbaar’ te zijn, indien de handtekening voldoet aan de volgende eisen:
De handtekening is:

  • (a) Op unieke manier aan de ondertekenaar verbonden
  • (b) Maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren
  • (c) De ondertekenaar behoudt uitsluitend de controle
  • (d) Heeft audit trial functionaliteit
  • (e) Gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat
  • (f) Is gegenereerd door een veilig middel voor het aanmaken van een elektronische handtekeningen.

Als de handtekening voldoet aan de eisen (a) tot en met (d) is sprake van een geavanceerde elektronische handtekening. Als er sprake is van een geavanceerde elektronisch handtekening en daarnaast voldoet aan (e) en (f), is sprake van een gekwalificeerde elektronische handtekening. 

De verschillende varianten van de elektronische handtekening kunnen in de praktijk een verschillende juridische bewijskracht hebben. Bij een discussie is het bij de eerste twee aan de wederpartij om te bewijzen dat de handtekening niet authentiek is. Bij de derde variant geldt een rechtsvermoeden van betrouwbaarheid in die zin dat de handtekening als echt wordt beschouwd. Tenzij degene die de handtekening heeft gezet zelf kan bewijzen dat de handtekening niet authentiek zou zijn.   

Tenslotte, kan door middel van authenticatie (bijvoorbeeld met behulp van two factor authentification /2FA) de identiteit van de gebruiker gemakkelijk worden vastgesteld, wat natuurlijk bijdraagt aan de betrouwbaarheid.

Elektronische handtekening en privacy aspecten

Uiteraard kan het gebruik van digitale handtekeningen privacygerelateerde risico’s met zich mee brengen. Het is daarom belangrijk om het proces binnen uw bedrijf goed te laten controleren en continu te laten monitoren. Dit zodat u voldoet  aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

Aanbieders elektronische handtekeningen in de Nederlandse markt

Bekende aanbieders van elektronische handtekening in de Nederlandse markt zijn onder meer: Sign, Evidos, ValidSign en DocuSign.


Bent u ook van plan om gebruik te gaan maken van elektronische handtekeningen
? Zit u met juridische vragen rondom dit onderwerp? Dan kan Blue Legal uw organisatie adviseren over de juridische aspecten. Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!