Franchise Starten

Franchise starten? Hier moet u rekening mee houden.

Op 1 januari 2021 is de Wet Franchise ingegaan.  Deze wet voorziet de in 2016 geïntroduceerde franchisecode van een wettelijke basis. Dit was nodig omdat zelfregulering niet het gewenste effect had in de franchisesector. De daarmee samenhangende belangen worden steeds groter in Nederland.

De Wet Franchise

De bedoeling van de wet is om meer evenwicht tussen partijen te creëren. Daarbij speelt een belangrijke rol dat er nog vaak sprake is van oneerlijke handelspraktijken bij franchiseovereenkomsten en deze wet beoogt dat tegen te gaan. Het overwicht ligt in de eerste plaats bij de franchisegever, maar deze moet geen misbruik maken van zijn machtspositie. De afhankelijke partij is de franchisenemer en deze heeft dan ook (wettelijke) bescherming nodig. Er kunnen een aantal punten onderscheiden worden in de wet die die positie van de franchisenemer versterken.

Franchise Advies

Ten eerste de posities van partijen vóór het afsluiten van het contract. Beide partijen zijn verplicht elkaar alle financiële gegevens te verstrekken die van belang kunnen zijn. Ook geldt er een stand-still periode van vier weken, waarin partijen elkaar niet mogen binden. Dit is zo zodat partijen eventueel nog deskundigen kunnen inschakelen zodat ze een beter besluit kunnen nemen over de Franchise starten.

Ten tweede geldt er een zorgplicht voor de franchisegever ten opzichte van de franchisenemer. Deze moet zich daarbij gedragen als een ‘goed franchisegever’. Dit houdt in dat deze alle commerciële zowel als technische ondersteuning biedt die de franchise onderneming nodig heeft. Hier kan wel een vergoeding tegenover staan vanuit de franchisegever.

Een Franchise Onderneming

Het derde punt ziet op overleg en instemming. Voorheen stond in veel franchiseovereenkomsten dat de franchisegever bevoegd was om eenzijdig de overeenkomst aan te passen. U moet zich bedenken dat een franchiseformule constant in beweging is en aanpassingen behoeft. Denk bijvoorbeeld aan het beginnen van een webshop, het veranderen van het assortiment of het openen van nieuwe vestigingen. De nieuwe wet voorziet daarin dat de franchisenemers ruim va tevoren worden ingelicht en dat minimaal een meerderheid van de franchisenemers moet instemmen met de wijzigingen.

Een laatste punt dat erg belangrijk is betreft het einde van de franchiseovereenkomst. Ook hier vindt een verbetering plaats van de positie van de franchisegever. Zo wordt de duur van het concurrentiebeding beperkt tot één jaar en heeft het alleen gelding in het gebied waar de franchisenemer werkzaam was. Ook mag de franchisenemer om tot verkoop van de onderneming over te gaan tegen ongunstige voorwaarden.

De Overeenkomst

Nog twee belangrijke punten met betrekking tot de nieuwe Wet Franchise. Er geldt een overgangsregime met betrekking tot bestaande franchiseovereenkomsten. Tot 1 januari 2023 krijgen franchisegevers en franchisenemers de kans om overeenkomsten aan te passen. Ten tweede blijkt nu al uit beslissingen van de rechtbank dat de Wet Franchise niet beperkt blijft tot dit type overeenkomsten. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland volgt dat ook agentuurovereenkomsten onder het toepassingsbereik van de wet kunnen vallen.

Wilt u een franchiseonderneming starten en kunt u wel wat franchise advies gebruiken? Aarzel niet om contact met ons op te nemen en vrijblijvend uw vraag te stellen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!