Een behoorlijk geval van onbehoorlijk bestuur

Gisteren is door de curator van Mr. Abraham Moszkowicz BV het eerste faillissementsverslag openbaar gemaakt. De curator moet in deze openbare verslagen de stand van zaken rondom het faillissement en zijn bevindingen melden. Ik kan me voorstellen die verslagen voor niet-juristen abracadabra zijn en dat niet iedereen op vrijdagmiddag de behoefte voelt om zo’n verslag eens door te nemen.

Het fd  kopte: “Advocatenkantoor Moszkowicz failliet door onbehoorlijk bestuur“. Maar zou zit het nou ook alweer met onbehoorlijk bestuur en faillissement? Wanneer kan daar sprake van zijn en wat betekent dat voor degenen die nog geld tegoed hebben van de failliete onderneming?

Onbehoorlijk bestuur en administratie

Op grond van de wet kan de curator een bestuurder aansprakelijk stellen als sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dat onbehoorlijke bestuur moet een belangrijke oorzaak zijn van het faillissement. Dat zijn de twee wettelijke criteria.

De wetgever vindt de boekhoudplicht van een BV belangrijk. Om deze reden is in de wet opgenomen dat sprake is van onbehoorlijk bestuur als het bestuur nalaat binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar een balans en een verlies- en winstrekening op papier te zetten.

In de wet is bepaald dat het bestuur verplicht is om ieder jaar binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de rechtspersoon op te maken (artikel 2:10 BW). In het faillissementsverslag van Mr. Abraham Moszkowicz BV staat dat de BV al jaren geen jaarrekening opmaakte en ook niet deponeerde bij de KvK. Volgens de curator is niet voldaan aan de administratie- en deponeringsplicht.

En nu?

De curator kan besluiten om Bram Moszkowicz zelf aan te spreken voor het boedeltekort. Dat is het bedrag dat de schuldeisers nog tegoed hebben van de failliete BV, maar wat niet kan worden terugbetaald door de BV zelf nadat bijvoorbeeld alle eigendommen van de BV zijn verkocht.

In deze situaties is los van de juridisch maatschappelijke vraag of dat aanspreken van Moszkowicz zelf wenselijk is, ook maar de vraag wat er bij Moszkowicz zelf te halen is. Van een kale kip kun je immers niet plukken. Aan de wettelijke verplichtingen moet iedereen zich houden, ongeacht of je bekend bent of niet. De curator moet altijd het belang van de boedel in zijn achterhoofd houden. Wordt vervolgd!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!