sanctiewetgeving

De Sanctiewetgeving: wat betekent het voor u?

Wat is de sanctiewetgeving

Sinds kort zijn er door de Oekraïnecrisis sancties ingesteld tegen Rusland en is de sanctiewetgeving weer actueel. Maar wat houdt de sanctiewetgeving nu eigenlijk in? De sanctiewetgeving is van toepassing op iedereen in Nederland, op alle Nederlandse (rechts)personen en op alle Nederlandse (rechts)personen buiten Nederland. Sancties hebben als doel uitvoering te geven aan internationale aanbevelingen, verplichtingen en afspraken op het terrein van handhaving, herstel van de internationale vrede en veiligheid. Ze worden door landen of internationale organisaties ingesteld om bepaald gedrag van een andere partij af te dwingen of te veranderen. Sancties worden vaak zo breed mogelijk omschreven om zo veel mogelijk partijen te raken. Dit zorgt er echter ook voor dat steeds meer ‘gewone’ bedrijven rekening moeten houden met de sanctiewetgeving.

Welke acties kunt u als ondernemer ondernemen?

Naar aanleiding van de oorlogsacties van Rusland in Oekraïne, zijn er in verordeningen van de Europese Unie beperkende maatregelen opgelegd. Maar waar moet u nu als ondernemer op gaan letten? Allereerst is het goed om de transactie gelaagd te benaderen. U kunt u zich hierbij afvragen of de diensten en/of producten onder de sancties vallen. Ook is het belangrijk om u te verdiepen in het ontvangende land van uw dienst of product. Het ontvangende land kan ingezet worden als doorvoerland voor een land dat wel gesanctioneerd is. Verder kunt u scherp zijn op customer due dilligence, waarbij u nagaat wie uw klant is en of u de directie, aandeelhouders en/of het bestuur kent. U dient op de hoogte te zijn wie de eindgebruiker is en wat het eindproduct is. Meer uitleg hierover kunt u onder andere vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en via deze Verordening. 

Daarnaast is het slim om een specifieke bepaling in uw algemene voorwaarden op te nemen. Een bepaling waarmee u, bij (het vermoeden van) overtreding van de sanctiewetgeving, uw leveringsverplichtingen mag opschorten of het contract mag opzeggen. Dit zonder dat u daarbij schadeplichtig bent. U voorkomt hierbij dat u terecht komt in een spagaat tussen nakoming van uw contractuele verplichtingen en het voldoen aan sanctiewetgeving.

Tot slot is het verstandig om uw bank te vragen wat het bankbeleid is. Banken en andere financiële instellingen worden geconfronteerd met extra verplichtingen.[1] Nu de boetes voor deze instellingen hoog zijn, is het beleid van banken vaak strenger dan wettelijk is voorgeschreven.

Strafrechtelijke consequenties bij niet-naleving.

In het geval dat verordeningen niet worden nageleefd en u de Sanctiewet overtreedt, is er sprake van een economisch delict. Ook kan dit, indien het bijdraagt aan de financiering van terrorisme, een overtreding zijn van het Wetboek van Strafrecht. Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke vervolging. Er staan hoge straffen op dergelijke overtredingen. Deze variëren van zeer hoge geldboetes tot zelfs gevangenisstraf of bedrijfssluiting.

Nog vragen?

Al met al is het in deze tijd belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over uw klanten, uw product en de Sanctiewetgeving. De gevolgen voor u en uw bedrijf kunnen namelijk groot zijn. Heeft u aanvullende vragen, dan adviseert één van onze specialisten van ondernemingsrecht u graag. Neem contact op met +31 (0) 76 521 35 36.


[1] Leidraad Financiële Sanctieregelgeving, 1.1.


 [BL1] https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/sancties

 [BL2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2022%3A087I%3AFULL&uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.087.01.0013.01.NLD

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.