De managementparticipatieregeling

De managementparticipatieregeling, deel 5.

Bij de overname van een (grotere) onderneming, is het voor de koper van belang te weten wie de personen zijn die het management van de onderneming vormen. Het is namelijk vaak van belang de (statutair) bestuurder(s) na de overname nog voor een bepaalde periode voor de onderneming te behouden, vanwege de kennis van de onderneming en / of diens managementkwaliteiten. 

De laatste blog in onze serie van vijf gaat over de managementparticipatieovereenkomst. Wanneer aandeelhouders (met name private equity-partijen in het kader van de aankoop van een targetvennootschap) het management van een overeenkomst de mogelijkheid bieden om te investeren in de vennootschap, worden de daarmee gemoeide afspraken over het algemeen vastgelegd in een participatieovereenkomst.

De bedoeling van die participatie is het management een extra prikkel te geven om goed te presteren door hen op termijn te laten delen in de waardevermeerdering van het kapitaal van de vennootschap. Dit wordt allignment of interests genoemd. 

In de managementparticipatieregeling wordt uitgewerkt wanneer voor de participerend manager de verplichting ontstaat om zijn aandelen te verkopen en over te dragen aan de vennootschap, de andere aandeelhouders of een derde. Een dergelijke situatie doet zich voor wanneer de managementovereenkomst of arbeidsovereenkomst van de manager in kwestie eindigt. Om die reden worden in de participatieovereenkomst zogeheten good-leaverbepalingen en bad leaverbepalingen opgenomen. Op grond van een leaverbepaling is een vertrekkend manager verplicht bij zijn vertrek zijn belang in het kapitaal van de vennootschap aan te bieden aan de andere aandeelhouders of aan de vennootschap. Afhankelijk van de omstandigheden waaronder de manager vertrekt, bepaalt de leaver-bepaling of de betreffende manager kwalificeert als good (aan het einde van een termijn, door ziekte of overlijden etc) of bad leaver (wegens disfunctioneren, hangende een overeengekomen periode of wegens tegenvallende resultaten etc).

Het verschil tussen beide regelingen is dat een bad leaver het moet doen met een korting op de prijs van zijn (gewaardeerde) aandelen. Vaak bedraagt de verkoopprijs in dat geval het lagere van een bepaald percentage van de marktwaarde van aandelen en een bepaald percentage van het door de manager voor de aandelen betaald bedrag. Dit kan tot gevolg hebben dat de manager een lager bedrag voor zijn aandelen ontvangt dan hij aanvankelijk heeft ingelegd. Daartegenover ontvangt de good leaver als verkoopprijs de marktwaarde van de aandelen. 

Het opstellen van een participatieovereenkomst is maatwerk. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op!

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!