De management BV

Wanneer je als directeur-grootaandeelhouder in de situatie terecht komt dat je een manager wil aanstellen voor jouw onderneming, wordt vaak als eerste aan een arbeidsovereenkomst voor de manager gedacht. Dit brengt echter wel veel verplichtingen met zich mee voor de werkgever, oftewel de onderneming. Naast de arbeidsrechtelijke verplichtingen, zorgt het namelijk ook voor onnodig hoge fiscale kosten. Er is echter een alternatief om dit alles te voorkomen en dat is de management BV.

Directeuren-grootaandeelhouders maken in een geval zoals hierboven beschreven vaak gebruik van een management BV. Dit vergt geen complexe constructie. Allereerst moet er een nieuwe BV worden opgericht (jouw persoonlijke/management BV). Deze wordt als het ware tussen jezelf als privépersoon en de onderneming waar je jouw werkzaamheden verricht, gezet. Vervolgens wordt er een overeenkomst van opdracht gesloten tussen de management BV en de werkonderneming. Deze overeenkomst wordt ook wel de managementovereenkomst genoemd. De inhoud hiervan heeft als strekking dat de persoonlijke BV een persoon (in dit geval jijzelf) ‘verhuurt’ aan de werkonderneming. Hiervoor betaalt de werkonderneming dan weer een management-fee aan de management BV.

In deze situatie ben je manager van de werkonderneming, maar niet in dienst van die werkonderneming zelf. Er is dan ook geen arbeidsovereenkomst tussen jou en de werkonderneming. Maar welke voordelen levert dat uiteindelijk op? 

Het voornaamste voordeel is te vinden in de fiscale aspecten. Wanneer er ‘gewoon’ een arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de manager en de werkonderneming, dan dient salaris uitgekeerd te worden en moet je inkomstenbelasting betalen. Je betaalt dan vaak al snel 52% belasting (hoogste tarief). Aan de andere kant staat dan de werkonderneming. Deze levert ook in door de kosten van de diverse loonheffingen en sociale premies die betaald moeten worden. 

Wanneer de constructie met een management BV wordt gebruikt, wordt slechts 20-25% vennootschapsbelasting betaald over de ontvangen management-fee door de management BV. Vervolgens hoeft door jou slechts 25% inkomstenbelasting (box 2) te worden betaald wanneer je besluit geld vanuit de management BV uit te keren in privé. Dit geeft dus een fiscaal voordeel, zeker wanneer niet de gehele vergoeding naar privé wordt uitgekeerd. 

Waarom zou je eigenlijk niet heel de management-fee direct aan jezelf uitkeren? Een in de praktijk veel voorkomende reden is de mogelijkheid om ervoor te kiezen om in de management BV jouw pensioenvoorzieningen op te bouwen in eigen beheer. Dit opgebouwde bedrag mag vervolgens weer van de fiscale winst van de management BV afgetrokken worden. Weer een fiscaal voordeeltje dus. 

Daarbovenop komt nog eens dat door het gebruik van de managementovereenkomst bepaalde arbeidsrechtelijke regels niet van toepassing zijn. Hierbij kan gedacht worden aan recht op vakantiedagen, ontslagbescherming en de loondoorbetaling bij ziekte. Dit geeft meer vrijheid aan de werkonderneming (waar jijzelf natuurlijk de directeur-grootaandeelhouder van bent).

Er moet wel worden opgemerkt dat de fiscus soms toch kan overgaan tot het innen van de inkomstenbelasting. Daarom moet de management-fee altijd een redelijk bedrag zijn, ook al is het voordeliger om deze laag te houden. De fiscus ligt altijd op de loer en het is daarom ook geen slecht idee om vóór het opzetten van deze constructie jouw plannen te overleggen.  

Stel vrijblijvend uw vraag! Een telefoontje kost niets.

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!