403-verklaring in de schijnwerpers 2/3

Vandaag zetten we de 403-verklaring eens in het zonnetje. Wat is het? Waartoe dient hij? Wat kunt u ermee? En…. Wat valt er allemaal onder?

Volgens de wet vallen ‘alle uit rechtshandelingen van de dochter voorvloeiende schulden’ onder de reikwijdte van de 403-verklaring.

Uit die omschrijving valt meteen af te leiden dat schulden die voortvloeien uit de wet niet onder de 403-verklaring vallen. Denk aan belastingaanslagen of schadevergoedingsvorderingen uit onrechtmatige daad of wegens een inbreuk op een octrooirecht. 

Wat er dan wél weer onder valt zijn schulden die slechts indirect voortvloeien uit een rechtshandeling. Denk aan een boete uit een handelscontract (bijvoorbeeld wegens overtreding van een geheimhoudingsbeding) of een ontslagvergoeding.

Onder de 403-verklaring vallen overigens niet alleen geldschulden. Stel de dochtermaatschappij produceert materiaal. De verplichting tot levering van bijvoorbeeld een machine valt dan ook onder de 403-verklaring. Nu zal de moeder niet gauw in de gelegenheid zijn zo’n machine in mekaar te zetten. Een dergelijke verplichting uit hoofde van de 403-verklaring zal dus doorgaans worden omgezet in een (schade)vergoeding in geld. 

De 403-verklaring is voorts ook van toepassing op intra-groepsschulden.

Als moeder heeft u misschien totaal geen zin om in te staan voor allerlei schulden uit het verleden, maar enkel voor schulden vanaf de datum van afgifte van de 403-verklaring. Dat schrijft u dus fijn in de 403-verklaring. En gemakshalve sluit u ook uw aansprakelijkheid voor indirecte schulden (zoals boete) uit. 

Kan dat?

De 403-verklaring is een eenzijdige rechtshandeling. Dat wil zeggen dat de 403-verklaring zeker zijn werking heeft, dat wil zeggen, de aansprakelijkheid van de moeder voor schulden zoals omschreven in de 403-verklaring is een feit.

Alleen, doordat deze verklaring afwijkt van de vereisten die in de wet staan (namelijk dat die zonder beperking dient te gelden voor álle rechtshandelingen van de dochter), voldoet de verklaring niet meer vereisten die noodzakelijk zijn voor de 403-vrijstelling. De verplichting van de dochter(s) tot het opstellen en publiceren van de jaarrekening blijft dan bestaan.

De ene verklaring is de andere nog niet…

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!