Corona-crisis en het vennootschapsrecht

De wet bepaalt dat het bestuur van een besloten vennootschap de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar moet opstellen en deponeren. Het opmaken van de jaarrekening komt er in de praktijk op neer dat de accountant van de BV de jaarrekening in concept opstelt en aan het bestuur voorlegt.

Stel nu dat  uw accountant of boekhouder ziek wordt door een besmetting met het coronavirus. Daardoor wordt de jaarrekening te laat opgemaakt en heeft het bestuur nauwelijks de tijd om de jaarrekening te ondertekenen voordat deze ter goedkeuring naar de algemene vergadering gaat. Tot overmaat van ramp moeten twee van de drie bestuurders in quarantaine omdat ze in aanraking zijn geweest met een persoon die positief is getest op het coronavirus. Weken verder staan uiteindelijk alle handtekeningen van bestuurders onder de jaarrekening.

Het volgende probleem is dat er een groep aandeelhouders is die tegen een fysieke algemene vergadering zijn omdat ze bang zijn voor besmetting. Na veel onderhandelen en getouwtrek lukt het uiteindelijk om een digitale algemene vergadering te organiseren waar de jaarrekening uiteindelijk definitief vastgesteld dient te worden.

Inmiddels zijn er al zeven maanden verstreken en is de vennootschap volgens de letter van de wet te laat met deponeren van de jaarrekening. Deze situatie is al diverse keren aan de orde geweest. Gelukkig is de wetgever de laatste tijd op verschillende manieren ondernemingen tegenmoet gekomen, door bijvoorbeeld de termijn voor het deponeren van de jaarrekening te verlengen. Recentelijk is de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid, die is ingegaan in december, verlengd tot in ieder geval 1 augustus, zodat bedrijven meer tijd krijgen om de jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Deze wet voorziet in de mogelijkheid voor het bestuur van de NV of de BV een termijn voor het houden van een algemene vergadering te verlengen met ten hoogste vier maanden. De termijn voor het opstellen van de jaarrekening wordt verlengd met vijf maanden.

De onderneming in deze casus betreft een bedrijf dat werkzaam is in de evenementenbranche en heeft vlak vóór de coronacrisis allerlei contracten gesloten voor het hosten van evenementen op verschillende plekken in Nederland. Door de corona-crisis is het aantal evenementen gekelderd tot nul, want de evenementenbranche werd als een van de eerste gesloten. De onderneming wordt wel gecompenseerd door de overheid in de kosten, maar heeft nog tal van kort- en langlopende schulden openstaan die ze niet kan voldoen. Eén van deze schuldeisers probeert, nu deze industrie weer langzaam op gang komt door de versoepelingen, zijn langlopende schuld te gaan innen. De vennootschap in kwestie heeft niet zomaar dat geld op de plank liggen, waarna de schuldeiser het faillissement van de onderneming aanvraagt bij de rechter.

De Tijdelijke Wet voorziening betalingsuitstel COVID-19 is ook verlengd en heeft tot doel om ondernemingen die als gevolg van de corona-crisis in betalingsmoeilijkheden zijn gekomen bescherming te bieden tegen een faillissementsaanvraag. Het moet wel gaan om ondernemingen die voldoende verdiencapaciteit hadden vóór de pandemie en ook toekomstperspectief hebben nadat deze afgelopen is. Wanneer er eenmaal een faillissementsverzoek is ingediend tegen een onderneming, kan de onderneming de rechtbank vragen de behandeling van het faillissementsverzoek voor ten hoogste twee maanden aan te houden. Tevens biedt deze wet de mogelijkheid om de liquiditeitsproblemen van de onderneming te verlichten, door beslagen op te heffen en de executie van goederen tijdelijk te schorsen.

Wanneer het aanhoudingsverzoek van de debiteur wordt toegewezen heeft dit als gevolg dat de vennootschap niet kan worden gedwongen tot betaling van opeisbare schulden van de faillissementsaanvragers.

De corona-crisis brengt veel onzekerheden met zich mee. Het aantal gevaccineerde mensen neemt in rap tempo toe, wat een positieve ontwikkeling is. Er wordt ook al gesproken over nieuwe mutaties van het virus waarbij het onduidelijk is in hoeverre bestaande vaccins ertegen opgewassen zijn. Met andere woorden, niemand weet of we definitief van de pandemie verlost zijn. Het is dan ook onduidelijk wat er gebeurt met deze tijdelijke wetten na 1 augustus. De kans bestaat, wanneer het aantal besmettingen door nieuwe varianten van het virus toeneemt, nieuwe voorzieningen nodig zijn om vennootschappen in tijden van nood tegemoet te komen.

Wilt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen? Houdt dan onze website in de gaten of neem contact met ons op!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!