Brexit: welke gevolgen heeft dit voor uw handelscontracten? - Blue Legal

Brexit: welke gevolgen heeft dit voor uw handelscontracten?

Op 29 maart 2019 zal de ‘Brexit’ plaatsvinden: het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) verlaat dan de Europese Unie. De Brexit zal juridische gevolgen hebben voor ondernemers die zaken doen met ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit gelden voor het Verenigd Koninkrijk de regels die gelden voor alle landen buiten de EU. Om die reden is het voor ondernemers verstandig om zich alvast voor te bereiden op de Brexit. 

 

Rome I-verordening

Binnen de EU bepaalt de Rome I-verordening welk recht op een internationaal contract van toepassing is. De Rome I-verordening geeft als hoofdregel dat het recht van het land dat partijen hebben gekozen van toepassing is. Hebben partijen geen afspraken gemaakt over het toepasselijke recht, dan bepaalt de Rome I-verordening hoe bekeken dient te worden welk recht van toepassing is. Een voorbeeld hiervan is dat op een contract van dienstverlening het recht van het land waar de dienstverlener zijn verblijfplaats heeft van toepassing is.

 

Vergeten partijen te bepalen welk recht op het contract van toepassing is, dan kan nu nog steeds vrij eenvoudig op basis van de Rome I-verordening worden bepaald welk recht van toepassing is op een contract tussen een Nederlandse en een Britse onderneming. 

 

Na de Brexit

Na de Brexit wordt dit een stuk lastiger. Vanaf dat moment geldt de Rome I-verordening niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Dit leidt tot onzekerheid. Start een Britse ondernemer een procedure bij de Britse rechter tegen een Nederlandse ondernemer, dan beoordeelt de Britse rechter welk recht van toepassing is op basis van het eigen internationaal privaatrecht. Om nare ‘verrassingen’ te voorkomen, adviseren wij om bij het sluiten van nieuwe contracten alvast rekening te houden met de Brexit. Voor contracten die nu al gelden, kan ook alvast geanticipeerd worden op de Brexit.

 

Nieuwe contracten

Het is belangrijk dat in een contract duidelijk wordt afgesproken welk recht op het contract van toepassing is. Het advies is om in ieder geval niet te kiezen voor het recht van het Verenigd Koninkrijk, omdat dit alsnog onduidelijk is. De kans bestaat namelijk dat het Verenigd Koninkrijk haar wettelijke regels zal aanpassen, terwijl dat recht nu vooral nog op Europees recht is gebaseerd. Het is verstandig om te kiezen voor het recht van een land dat wel lid blijft van de Europese Unie, zoals bijvoorbeeld Nederlands recht.

 

Bestaande contracten

Is er in uw huidige contracten niet geregeld welk recht op het contract van toepassing is, dan kunt u hierover opnieuw onderhandelen. In een aanvulling op het contract kan dan alsnog worden bepaald welk recht op het contract van toepassing is. Wilt uw contractspartij hierover niet onderhandelen, dan is het onduidelijk wat de toekomst brengt als een Britse rechter over het contract moet oordelen. 

 

Conclusie

Over minder dan een jaar is de Brexit een feit. Het is verstandig om nu alvast voorbereidingen te treffen. In nieuwe contracten adviseren wij om af te spreken dat Nederlands recht op het contract van toepassing is. Bij bestaande contracten kunt u dit alsnog afspreken. Leg het dan wel schriftelijk vast.

 

Mocht u willen weten hoe u zich kunt voorbereiden op de Brexit? Neem dan contact met ons op.

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.