Bestuursverbod

De Tweede Kamer heeft dinsdag 23 juni ingestemd met het wetsvoorstel “Civielrechtelijk bestuursverbod”. Met dit wetsvoorstel wil de minister van Justitie de faillissementsfraudeur harder aanpakken.

Wat houdt dit civielrechtelijk bestuursverbod precies in?

Bij een faillissement van een Nederlandse rechtspersoon kan iedere (oud-) bestuurder (of leidinggevende) door de rechter een bestuursverbod opgelegd krijgen. Aan commissarissen kan geen bestuursverbod worden opgelegd.

Als dit bestuursverbod wordt opgelegd, mag de veroordeelde voor de duur van het verbod geen enkele functie als (in)directe bestuurder, leidinggevende of als commissaris uitoefenen. Een bestuursverbod wordt pas van kracht zodra de uitspraak onherroepelijk is geworden. Omdat er vaak een lange tijd zit tussen de uitspraak van de rechter en het onherroepelijk worden van die uitspraak, is de rechter bevoegd om de bestuurder van de failliete rechtspersoon te schorsen, evenals zijn bestuursfuncties of commissariaten voor andere ondernemingen of stichtingen. Een dergelijke schorsing wordt niet automatisch in mindering gebracht op de maximale termijn van 5 jaar waarvoor een bestuursverbod kan worden opgelegd.

Wanneer kan een bestuursverbod worden opgelegd?

Een bestuursverbod kan alleen worden opgelegd in de volgende specifieke gevallen, die tijdens, of niet langer dan 3 jaar voor het faillissement, hebben plaatsgevonden:

  1. Na een onherroepelijke rechterlijke uitspraak waarin is geoordeeld dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan onbehoorlijk bestuur;
  2. De bestuurder is doelbewust betrokken geweest bij handelingen waardoor schuldeisers zijn benadeeld, en deze handelingen zijn bij een onherroepelijke rechterlijke uitspraak vernietigd;
  3. Als de bestuurder, ondanks een verzoek van de curator, niet zijn informatie- en medewerkingsverplichtingen t.a.v. de curator nakomt;
  4. De bestuurder is tweemaal eerder betrokken geweest bij een faillissement van een rechtspersoon welke hem aan te rekenen zijn;
  5. Aan de failliete rechtspersoon of bestuurder is een onherroepelijke boete opgelegd door de Belastingdienst, omdat de verschuldigde belastingen – als gevolg van opzet of schuld – te laat of niet of niet volledig zijn betaald.

Gevolgen van een opgelegd bestuursverbod

Als een bestuursverbod wordt opgelegd mag de betrokkene gedurende een bepaalde tijd geen bestuurder of commissaris van een Nederlandse onderneming of stichting meer zijn en ook niet worden benoemd. Een benoeming in strijd met het bestuursverbod is nietig.

Daarnaast wordt het opgelegde bestuursverbod van de bestuurder ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Pas nadat het bestuursverbod is geëindigd, vervalt de inschrijving in het handelsregister.

Ook in het geval van schorsing wordt dit in het handelsregister ingeschreven.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel op 23 juni aangenomen. Het wetsvoorstel zal nu in de Eerste Kamer worden besproken. De verwachting is dat het voorstel op hoofdlijnen hetzelfde zal blijven.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!