Bankierseed

Per 1 april is de bankierseed ingevoerd. Deze bankierseed moeten ervoor zorgen dat bankmedewerkers integriteitsbewust worden.

Wat veel mensen niet weten is dat de bankierseed al sinds 1 januari 2013 geldt voor bestuurders en commissarissen van financiële ondernemingen, waaronder banken. Zij hebben, als leidinggevenden, een grote verantwoordelijkheid voor de onderneming en voor de financiële sector in zijn geheel. Door het afleggen van de bankierseed is het de bedoeling dat zij zich meer bewust zijn van hun functie en van de verantwoordelijkheid die daarbij komt kijken.

Wel nieuw is dat eenzelfde soort bankierseed gaat gelden voor alle bankmedewerkers. De bankierseed voor nieuwe medewerkers is ingevoerd per 1 april 2015 en voor reeds werkzame medewerkers per 1 april 2016. Het kabinet wil hiermee een integere en beheerste bedrijfsvoering bij banken bereiken.

Door de uitbreiding van de bankierseed moeten maar liefst 90.000 medewerkers binnen een jaar de bankierseed afleggen. Hieronder vallen interne toezichthouders van de bank, de medewerkers van de bank met een arbeidsovereenkomst en alle andere personen die werk bij de bank doen dat direct te maken heeft met het bankbedrijf. Dit komt er op neer dat eigenlijk alleen de schoonmakers niet onder de bankierseed vallen.

De bankierseed moet bijdragen aan het feit dat banken zorgvuldiger te werk gaan en minder fouten maken. Bankmedewerkers die de bankierseed en de bijbehorende gedragsregels schenden kunnen daarvoor individueel bestraft worden via het tuchtrecht. Personen of organisaties kunnen een klacht tegen de betreffende bankmedewerker indienen. Als dat gebeurt, kan de tuchtcommissie het gedrag van de bankmedewerker onderzoeken. In het tuchtreglement staat hoe de tuchtcommissie dat onderzoek uitvoert. In het tuchtreglement staat ook welke straf er staat op het niet houden aan gedragsregels.
Het is de vraag of het feit dat zowel de bestuurders en commissarissen als niet leidinggevende bankmedewerkers een eed moeten afleggen gezien kan worden als enigszins buitensporig. Zeker als wordt gekeken naar andere beroepsgroepen waar ook een eed wordt afgelegd, zoals bijvoorbeeld de advocatuur.

Alle advocaten in Nederland leggen een eed af en zijn gebonden aan gedragsregels. Als een advocaat zich niet aan de geldende regels houdt, dan kan er een klacht tegen hem worden ingediend. Een dergelijke eed geldt niet voor alle andere op een advocatenkantoor werkende medewerkers, terwijl die ook veelal inhoudelijk klantcontact hebben (net zoals de bankmedewerkers). Het is zeker niet zo dat doordat de juridisch medewerkers geen eed hebben afgelegd, zij niet integer en verantwoordelijk zijn. De juridisch medewerkers zijn gebonden aan het geheimhoudingsbeding in hun contract en aan de normen van goed werknemerschap. Tot op heden is dit in de praktijk ruim voldoende en werkt dit prima.

Het is dan ook de vraag of de bankierseed voor alle medewerkers niet een te overtrokken reactie is op de recente gebeurtenissen in de bancaire wereld en of de oplossing gevonden kan worden in het opleggen van een bankierseed aan alle medewerkers. Zeker gezien het feit dat deze eed al gold voor bestuurders en commissarissen vanaf 1 januari 2013 en hetgeen zich af heeft gespeeld bij de Libor-affaire.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.