aansprakelijkheid in algemene voorwaarden

Kun je aansprakelijkheid uitsluiten in de algemene voorwaarden?

Aansprakelijkheid kan leiden tot hoge schadeclaims. Daar zit je als ondernemer niet op te wachten. Vaak wordt dan ook de vraag gesteld hoe je dit kan voorkomen. Is het mogelijk om aansprakelijkheid volledig uit te sluiten in de algemene voorwaarden of kan deze alleen worden beperkt? En welke maatregelen moet je daarvoor treffen?

Aansprakelijkheid algemene voorwaarden

Het antwoord op de vraag moet worden gevonden in de zogeheten exoneratieclausule. Door dit beding op te nemen in de algemene voorwaarden, kan je aansprakelijkheid beperken en soms zelfs geheel uitsluiten. Hiermee kun je voorkomen dat je schadeplichtig bent en schadevergoeding moet betalen.

De (on)geldigheid van het exoneratiebeding is gedeeltelijk in de wet vastgelegd. Allereerst is het niet mogelijk om zonder instemming iemand te binden aan een eenzijdige mededeling. Daarom moet het exoneratiebeding wel akkoord zijn bevonden door de wederpartij. Een exoneratiebeding opgenomen in de algemene voorwaarden moet dan ook door de wederpartij zijn aanvaard.

Inhoudelijk mag de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid niet in strijd zijn met de wet, openbare orde of goede zeden. Indien dat wel het geval is, dan is het beding nietig. Bovendien mag schade door opzet of bewuste roekeloosheid nooit worden uitgesloten. Iemand is namelijk altijd aansprakelijk voor toegebrachte schade onder deze omstandigheden.

Beperkingen en uitsluitingen

Welke beperkingen en uitsluitingen zijn toegestaan hangt sterk af van wie de contractspartij is. Als de contractspartij een consument is, dan gelden er strengere regels. Als hoofdregel geldt dan dat je aansprakelijkheid niet mag uitsluiten. Consumenten worden namelijk gezien als de zwakkere partij die beschermd moet worden. Het exoneratiebeding is dan ook op de grijze lijst geplaatst en wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Een consument kan zich in de meeste gevallen succesvol beroepen op de vernietigbaarheid van dit beding. Het is dan aan de gebruiker om aan te tonen dat het beding in die omstandigheid niet onredelijk bezwarend zou zijn. Uit de rechtspraak volgt dat dit de gebruiker niet vaak lukt.

Handelsverkeer en het exoneratiebeding

In het handelsverkeer is dit echter anders. De gebruiker en de wederpartij zijn in dat geval allebei ondernemers en gelijkwaardig. Het beginsel van contractsvrijheid is leidend en het is gebruikelijk om aansprakelijkheid te beperken bij het opstellen van algemene voorwaarden. Wel moet het exoneratiebeding redelijk zijn. Volledige uitsluiting van aansprakelijkheid is dus ook mogelijk, mits beide partijen dat accepteren en het niet onaanvaardbaar is in de omstandigheden van het geval.

Een exoneratiebeding kan in vergaande mate je aansprakelijkheid beperken, mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Een beding dat te vergaand de aansprakelijkheid beperkt en daardoor onredelijk is, kan vernietigd worden. Het is dus belangrijk dat het opstellen van het beding correct gebeurt en de inhoud ervan juist is. Anders is het risico groot dat het beding niet (of niet geheel) geldig is, waardoor de aansprakelijkheid alsnog niet wordt uitgesloten.

Binnen ons team vol specialisten zien wij vragen als dit vaak voorbij komen. Mocht u na het lezen van deze blog nog met vragen achterblijven schroom niet om contact met ons op te nemen. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!