concurrentiebeding

Het concurrentiebeding: de belangrijkste punten.

We zien in de praktijk dat een werkgever niet altijd in actie komt als een werknemer naar de concurrent vertrekt. En dat terwijl er een concurrentiebeding is overeengekomen.  ‘Het concurrentiebeding sneuvelt altijd bij de rechter’, is bijvoorbeeld een misverstand wat leeft bij de werkgever. Het beding wordt om die reden soms niet opgenomen in een arbeidsovereenkomst. Of alleen voor tijdens het dienstverband en niet na het einde hiervan. Of – ook onhandig – alleen een concurrentiebeding voor na het dienstverband. Een werkgever komt met een vraag over een ex-werknemer die bij de concurrent is gaan werken. Ook is hij de klanten actief aan het benaderen. Dan blijkt vaak dat betere kennis van het concurrentiebeding nuttig was geweest. Veel ellende had men kunnen voorkomen.

In deze blog noemt specialist arbeidsrecht Margot Verhoeven de belangrijkste punten voor een concurrentiebeding. Ook benoemd zij hoe je als werkgever je bedrijfsdebiet (denk aan de know-how, reputatie en goodwill) goed kan beschermen.

Vastleggen in Arbeidsovereenkomst

Het concurrentiebeding en het relatiebeding moeten altijd schriftelijk worden overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Soms kan in algemene arbeidsvoorwaarden regeling het beding worden opgenomen. Ons advies is om zoiets belangrijks zeker in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een concurrentiebeding voor tijdens en na het dienstverband is samen met een verbod op nevenwerkzaamheden nog steviger. Het relatiebeding is juridisch gelijkgesteld met een concurrentiebeding. Het concurrentiebeding voor een contract voor bepaalde tijd mag wel. Daarbij moet u goed motiveren waarom u voor deze werknemer in deze functie het beding afspreekt. Hiervoor moeten zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn. Dit laatste is soms lastig in de rechtbank. Het kan een reden zijn om eerder een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd overeen te komen. 

Het is handig om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de nieuwe werknemer verklaart niet gebonden te zijn aan een concurrentiebeding. Als er later problemen ontstaan over het concurrentiebeding van deze nieuwe werknemer met zijn vorige werkgever, is dat belastend voor u als nieuwe werkgever. Het kan dan zelfs een claim opleveren van de oude werkgever. Dit omdat u misbruik maakt van het strijdig handelen van de nieuwe werknemer door hem in dienst te nemen. 

Vastleggen in Opdrachtovereenkomst

In een opdrachtovereenkomst kan ook heel goed een concurrentiebeding worden opgenomen. Juist met een opdrachtnemer kan het heel verstandig zijn om in ieder geval een relatiebeding op te nemen. Daarbij ook een concurrentiebeding als onderhandelingsmateriaal. Maak deze bedingen met een opdrachtnemer zo specifiek mogelijk, dus niet te algemeen. 

Een concurrentiebeding van bijvoorbeeld één jaar voor een relevant gebied is gangbaar. Langer kan als daar een goede reden voor is aangegeven. Een wereldwijd geldend concurrentiebeding zal vaak niet standhouden, behalve als de werkgever bijvoorbeeld met een uniek product wereldwijd opereert.

Belangenafweging handhaving concurrentiebeding

Wanneer een werkgever de werknemer aan zijn concurrentiebeding houdt, kan de werknemer naar de kantonrechter met het verzoek om schorsing of vernietiging van het concurrentiebeding. De werknemer moet dan aanvoeren dat hij onbillijk is benadeeld door het concurrentiebeding. Vergeleken met het belang van de werkgever bij handhaving van het concurrentiebeding. Belangenafweging dus. Bij de afweging van de belangen van de werknemer kijkt de rechter naar een aantal dingen. Denk aan positieverbetering, verbetering van inkomen en of hij is opgeleid door de werkgever. Ook de kennis die de werknemer van het bedrijf heeft gekregen waarmee hij de concurrent kan bevoordelen is bepalend. Daarnaast bekijkt de rechter of de werknemer gedurende het concurrentiebeding ander werk zal kunnen doen.

De werkgever mag een werknemer niet slechts aan zijn concurrentiebeding houden omdat de arbeidsmarkt zo krap is op dit moment. Elk geschil over een concurrentiebeding is weer uniek. Het concurrentiebeding biedt ook een basis om met een werknemer in onderhandeling te treden over wat hij wel en niet mag na het dienstverband en welke nadere afspraken u kunt maken. Kortom, het kan het bedrijfsdebiet echt beschermen en geeft de werkgever armslag een vertrekkende werknemer geen schade te laten berokkenen.

Meer weten over hoe het opnemen van een goed concurrentiebeding uw bedrijfsdebiet kan beschermen? Neem contact op met een van onze specialisten arbeidsrecht.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!