Auteursrecht en AI

Auteursrecht en AI: Wie bezit de rechten?

In de moderne wereld van technologie en creativiteit komen kunstmatige intelligentie, AI en auteursrecht steeds vaker samen. AI-systemen worden steeds geavanceerder en zijn in staat om zelfstandig content te genereren. Dit kan variëren van teksten en afbeeldingen tot aan muziek en video’s en zelfs het bouwen van websites. Deze ontwikkelingen brengen interessante vragen met zich mee over wie de eigenaar is van de gegenereerde content en welke rechten daaraan verbonden zijn. In deze blog gaan we dieper in op wat auteursrechten precies inhouden, hoe ze van toepassing zijn op AI en welke implicaties dit heeft voor zowel makers als gebruikers van AI.

Auteursrechten: een basisbegrip

Auteursrecht is een recht dat wordt toegekend aan de maker van een origineel en creatief werk. Dit omvat onder andere literaire, artistieke, muzikale en filmische werken. Het doel van het auteursrecht is om makers te beschermen tegen het ongeoorloofd kopiëren, verspreiden of wijzigen van hun creaties door anderen. Zodra een werk wordt gecreëerd en is vastgelegd in een tastbare vorm (zoals op papier, opgenomen op een schijf of gedigitaliseerd), krijgt de maker automatisch het auteursrecht op zijn werk. Dit hoeft dus niet eerst formeel vastgelegd te worden. Met de opkomst van AI zijn bijvoorbeeld machines in staat om complexe taken uit te voeren die eerder alleen door mensen werden uitgevoerd. AI-algoritmen kunnen worden getraind om te schilderen als Rembrandt, muziek te componeren als Mozart of zelfs teksten te schrijven die nauwelijks van menselijke geschriften te onderscheiden zijn.

Auteursrechtelijke uitdagingen met AI gegenereerde content

Met de bovengenoemde nieuwe mogelijkheden komen ook nieuwe uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen is het bepalen wie de eigenaar is van de door AI gegenereerde content en werken. In traditionele creatieve processen is de maker duidelijk geïdentificeerd als de eigenaar van het werk. Maar bij AI gegenereerde content is de situatie wat complexer. In augustus 2023 oordeelde de rechtbank van Colombia voor het eerst in de wereld dat het Amerikaanse Copyright Office terecht geen auteursrecht heeft toegekend aan een kunstwerk dat zonder menselijke inbreng tot strand is gebracht. (dit is in Europa wel anders)

Wie is de ‘maker’ van AI-gecreëerde werken? Is het de ontwikkelaar van de AI, de gebruiker, of de AI zelf? Volgens de Auteursbond lijkt er momenteel geen auteursrecht te rusten op door AI gemaakte werken. Dit onderwerp is echter nog in ontwikkeling. In veel juridische systemen wereldwijd geldt de persoon die creatieve en originele keuzes maakt tijdens het scheppingsproces als de maker. Dit brengt ons bij de vraag: Kan een AI creatief zijn in de zin van auteursrecht? Of is het slechts een hulpmiddel voor degenen die controle hebben over de content die AI produceert?

Implicaties voor makers en gebruikers

Voor makers van AI-software roept de kwestie van auteursrecht op AI gegenereerde content vragen op over de bescherming van hun intellectuele eigendom. Het is cruciaal voor deze makers om te begrijpen hoe zij hun rechten kunnen beschermen. En ook welke mogelijkheden er zijn om hun software te gebruiken en ter beschikking te stellen zonder inbreuk te maken op bestaande auteursrechten. Het ontwikkelen van heldere licentieovereenkomsten zorgt ervoor dat het meer bescherming biedt voor de auteur. Hierin kan een intellectueel eigendomsclausule in worden opgenomen of gebruikersbeperkingen. Het zoeken naar alternatieve vormen van bescherming (bijvoorbeeld octrooien of handelsmerken), een belangrijke strategie zijn om de investeringen te beschermen. Dit aangezien dat de identiteit van een merk, producten en processen bewaakt. 

Voor gebruikers van AI-software, waaronder bedrijven en individuen die AI gegenereerde content willen gebruiken voor commerciële of creatieve doeleinden, zijn de implicaties van het ontbreken van auteursrecht op AI-werken evenzeer relevant. Hoewel het ontbreken van auteursrechtelijke bescherming kan betekenen dat gebruikers vrij zijn om AI gegenereerde content te gebruiken zonder toestemming van de maker, blijft het belangrijk om rekening te houden met mogelijke ethische en juridische overwegingen. Dit omvat bijvoorbeeld het respecteren van de oorspronkelijke maker van de AI-software en het vermijden van plagiaat.

Conclusie

Kortom, AI biedt ongekende mogelijkheden voor creativiteit en innovatie, maar het brengt tegelijkertijd complexe juridische vraagstukken met zich mee. Ook op het gebied van auteursrechten. Het bepalen van de eigenaar van AI gegenereerde content en het vaststellen van de bijbehorende rechten vormt een uitgaging. Deze tijd vraagt om creatieve oplossingen en aanpassingen in onze juridische kaders. Zodat we de balans vinden tussen bescherming en vrijheid.
Onze specialisten brengen juridische kennis samen met een uitgebreide kennis van de nieuwste technologieën. Dit laat ons onze klanten voorzien van praktische oplossingen in deze dynamische digitale wereld.

Meer weten over AI | HI? Heeft uw organisatie behoefte aan handvatten? Ga in gesprek met onze specialisten. Wij adviseren u graag over het implementeren van AI binnen uw organisatie.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!