AI: Gebruikt uw onderneming het al?

U heeft het vast al wel een keer voorbij horen komen AI. Deze afkorting staat voor artificiële ofwel kunstmatige intelligentie. Het is een verzamelnaam voor technologieën en systemen die in staat zijn om menselijke intelligentie na te bootsen. Zoals; het vermogen om te leren, redeneren, beslissingen te nemen en taal te begrijpen. AI kan dit door behulp van algoritmen en computerprogramma’s. Die grote hoeveelheden data analyseren en verwerken om op deze manier patronen en verbanden te ontdekken. Hierdoor kunnen uiteindelijk zelfstandig keuzes kan maken en taken kan uitvoeren.

Het is dus de mogelijkheid van een systeem om mensachtige vaardigheden te vertonen. Het biedt op deze manier veel mogelijkheden en kansen voor innovatie. Steeds meer bedrijven maken gebruik van AI om data op een intelligentie manier te analyseren.

Het zal hoogstwaarschijnlijk een grote impact hebben op alle bedrijfssectoren, het privéleven en de maatschappij als geheel. Met de ontwikkelingen die nu plaats vinden op het gebied van AI moet daar vooral voor het bedrijfsleven rekening mee gehouden worden.

AI in combinatie met de AVG

AI gebruikt voor al deze voorbeelden gegevens waaronder ook persoonsgegevens. Het systeem verwerkt persoonsgegevens om vervolgens een taak uit te voeren. Hierdoor kan het op gespannen voet staan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’). De AVG is een Europese wet die toeziet op de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de burgers. De wet stelt strenge regels voor de manier waarop persoonsgegevens mogen worden verzameld, verwerkt en opgeslagen. Het is belangrijk om te beseffen dat bedrijven die AI gebruiken, moeten voldoen aan de vereisten gesteld door de AVG. De gegevensverwerking moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn. Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de organisatie daarvoor een legitieme grondslag en doel heeft. Ook meer interesse in de AVG? Dat kan hier, door het lezen van onze blog!

Bedrijven die AI-toepassingen gebruiken moeten goed op hun processen letten. En ook nodig aanpassen om te voldoen aan de vereisten die de AVG stelt om zo de privacy van de gebruikers te waarborgen. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) belast met het toezichthouden op de bescherming van persoonsgegevens. Indien een bedrijf gebruik maakt van een AI-tool en daarbij niet let op de gestelde eisen vanuit de AVG, kan het bedrijf te maken krijgen met de AP en uiteindelijk een boete opgelegd krijgen.

Buiten de AVG om beschouwt de Europese Unie kunstmatige intelligentie als EU-Prioriteit. Omdat AI als essentieel wordt aangemerkt voor de digitale transformatie van de maatschappij. Dit is terug te zien in het feit dat de Europese Commissie de samenwerking op het gebied van AI sterk bevordert.

Nationale visie op Artificiële Intelligentie

Dit is hoe de EU handelt omtrent Artificiële Intelligentie, maar hoe gebeurt dit op nationaal niveau?
Nederland heeft net zoals de EU plannen om de ontwikkeling van Artificiële Intelligentie reguleren en te stimuleren. Nederland heeft een strategie in 2019 ontwikkeld die zich richt op het bevorderen van de ontwikkelingen en toepassing van AI in verschillende sectoren. Zoals gezondheidszorg, energie, mobiliteit en veiligheid en het waarborgen van maatschappelijke acceptatie van AI. Op het gebied van wet- en regelgeving heeft de Nederlandse regering in november 2020 een voorstel voor de Wet Toezicht AI gepresenteerd. Deze wet is echter tot op heden nog niet doorgekomen. Wel laat dit zien dat Nederland volop bezig is met de regulatie van het gebruik van Artificiële Intelligentie.

Nadelen m.b.t. AI voor bedrijven en mkb-ondernemers

Zoals eerder ook al naar voren kwam, is de toekomst van AI veelbelovend en zal de impact van AI op de maatschappij groot zijn. Voor mkb-bedrijven zal AI ook steeds vaker de oplossing zijn of een oplossing bieden. Bedrijven moeten hierbij wel rekening houden met de regels die de AVG stelt. Maar wat zijn nou de voor- en nadelen van het gebruik van AI voor bedrijven? Ten eerste, de nadelen:

  • Het implementeren van AI-systemen kan prijzig zijn en kan het ook leiding tot hogere onderhoudskosten en hogere personeelskosten voor het beheer van deze systemen.
  • Om een AI-systeem te gebruiken moet het systeem toegang hebben tot grote hoeveelheden data en vaak zijn de datasets niet volledig. Waardoor het AI-systeem ook niet in volle potentie gebruikt wordt en waardoor het systeemfouten kan maken. Het systeem kan bevooroordeeld zijn wat kan leiden tot discriminatie en ongelijkheid. Voor mkb-bedrijven kan dit een groot obstakel zijn. Waardoor de drempel hoog is om voor het eerst aan de slag te gaan met AI.

AI-systemen verzamelen vaak persoonsgegevens van klanten en werknemers. Hierdoor moeten bedrijven voldoen aan de AVG. Als het bedrijf de AVG overtreedt kunnen de boetes hoog oplopen.
Voor Mkb-bedrijven kunnen de nadelen zwaarwegend zijn, vooral als het bedrijf van plan is om AI kleinschalig toe te passen in het bedrijf. Bedrijven moeten voor de toepassing van AI aan veel aspecten denken en als ze het vergeten dan kunnen de gevolgen groot uitpakken.

Voordelen m.b.t. AI voor bedrijven en mkb-ondernemers

Daarentegen heeft het toepassen voor AI voor bedrijven ook zeker voordelen:

  • AI-systemen kunnen routinematige taken automatiseren, waardoor bedrijven sneller en efficiënter kunnen werken. Hierdoor kunnen bedrijven tijd en geld besparen.
  • Het kan helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van producten of diensten, doordat het mogelijk is om geautomatiseerd fouten op te sporen en te corrigeren.
  • Het kan gebruik worden als klantenservice. AI kan bijvoorbeeld in de vorm van een chatbot klanten helpen bij het personaliseren van producten of helpen bij persoonlijke vraagstukken. Dit kan leiden tot een hogere klanttevredenheid. Een mkb-bedrijf kan door middel van een chatbot een chatfunctie aan de website toevoegen, waardoor de klanten meteen gericht geholpen kan worden zonder dat dat menselijk handelen voor nodig is.
  • Ook kan helpen bij het nemen van beslissingen, bijvoorbeeld door het analyseren van grote hoeveelheden data. Dit kan leiden tot betere beslissingen en betere resultaten.

Conclusie

Al bij al is AI in Nederland en Europa een flinke opmars aan het maken. Het is hierdoor voor bedrijven belangrijk om er alvast over na te denken en misschien te overwegen om het te gebruiken. Als een bedrijf het gaat gebruiken en daarbij worden persoonsgegevens verwerkt moet het bedrijf attent zijn op de vereisten die de AVG daaraan stelt, anders kan de AP toezichthoudend optreden. Voor Mkb-bedrijven kan het omslachtig zijn om het nu al toe te passen, vooral als de toepassing kleinschalig is. Verder zitten er vooral voordelen aan de toepassing ervan. Door het te gebruiken kunnen taken geautomatiseerd worden, chatbots zorgen voor hogere klanttevredenheid en het kan diensten en producten verbeteren door de slimme toepassing van algoritmes.

Vragen m.b.t. Artificiële Intelligentie of andere privacy/ICT-gerichte vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze privacy/ICT-specialisten.  

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!