Werkgeversaansprakelijkheid: wat houdt dat nou precies in? 1/5

Kort gezegd: dat u als werkgever aansprakelijk kan worden gesteld wanneer uw werknemer schade lijdt.

Er zijn verschillende juridische gronden voor deze werkgeversaansprakelijkheid. Zo is er kwalitatieve aansprakelijkheid, waarbij u als werkgever verplicht bent om schade die de werknemer berokkent aan (eigendommen van) derden te vergoeden. Wij concentreren ons in deze reeks vooral op de andere vorm van werkgeversaansprakelijkheid; die van werkgevers richting hun (eigen) werknemers voor bedrijfsongevallen. Deze berust op twee andere wettelijke gronden. Ten eerste is dat de zorgplicht van de werkgever o.g.v. artikel 7:658 BW. Dit houdt in dat u als werkgever verplicht bent om alle mogelijke zorg te betrachten om de kans op schade aan werknemers “op de werkvloer” te minimaliseren. De tweede is dat het goed werkgeverschap. Deze plicht kan met zich mee brengen dat u verplicht bent om een verzekering af te sluiten tegen ongevallen op de werkvloer.

Maar pas op: deze zorgplicht kan heel ruim zijn voor de werkgever! Ten eerste geldt de zorgplicht namelijk niet alleen voor werknemers, maar ook voor ingehuurde krachten, zoals ZZP’ers, flexwerkers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Maar het kan ook zo zijn dat je als werkgever zijnde aansprakelijk bent voor de werkplek thuis. Belangrijk hier dus goed bij stil te staan sinds Corona.

De werkplek en de middelen waarmee wordt gewerkt moeten zijn ingericht ter voorkoming van schade. Personeel moet ook goed geïnstrueerd zijn en er moet naleving en controle zijn op al deze maatregelen. Wanneer het tot een geschil komt tussen werkgever en werknemer, is het de werkgever die moet bewijzen dat aan deze zorgplicht is voldaan. Dit kan een hele klus zijn, daarom doet u er altijd verstandig aan een goed en volledig personeelsreglement/handboek op te stellen met daarin (veiligheids-)instructies. Besteed voldoende aandacht aan het opstellen van dit soort documenten! Ook kan het belangrijk zijn een arbobeleid te hebben en de (soms verplichte) RI&E inventarisatie uit te laten voeren. Want later kunt u dit alles hard nodig hebben.

Ook bij bedrijfsuitjes kan het oppassen geblazen zijn! Als de werkgever “zeggenschap” heeft over de activiteit/of deelname (sociaal gezien) verplicht is zal er namelijk snel een verband bestaan met de werkzaamheden. Zo is er een zaak waarin een gewonde werkneemster succesvol haar werkgever aansprakelijk had gesteld voor een wedstrijdje varen met alle werknemers op een speedboot.

Een probleem bij werkgeversaansprakelijkheid is vaak dat verzekeringen en sociale zekerheden maar een gedeeltelijke vergoeding uitkeren.

De boodschap is dat u werkgeversaansprakelijkheid niet te lichtzinnig moet opvatten, aangezien deze heel ruim kan zijn, een gedegen personeelsreglementen, goede instructievoorschriften en een arbobeleid zijn daarbij een belangrijke eerste stap.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!