AI chatbots: de toekomst van de klantenservice?

Een kleine side note vooraf: Deze chat is door Blue Legal geschreven, niet gegenereerd door ChatGPT. Het kan dus écht nog wel allemaal zelf 🙂
Open AI, Chat GPT… wie kent het tegenwoordig niet! OpenAI is een Amerikaans bedrijf die onderzoek doet naar Artificiele/kunstmatige Intelligentie (AI). Zij hebben als doel de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te bevorderen en de potentiële impact ervan op de maatschappij te beheersen. AI-technologieën worden door OpenAI ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen. Waaronder natuurlijke taalverwerking en beeldherkenning. Het bedrijf heeft een aantal opmerkelijke projecten uitgevoerd. De ontwikkeling van het taalmodel GPT is er een van, die bekend staat om hun indrukwekkende taalgeneratievermogen. De grote vraag die nog speelt: staat ChatGPT niet op gespannen voet met het Intellectueel Eigendomsrecht (IE)?

Het intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten, zoals het auteursrecht. Er is sprake van inbreuk op het intellectueel eigendomsrecht wanneer iemand zonder toestemming van de bedenker of maker bijvoorbeeld het auteursrecht schendt.
Bij ChatGPT ligt dit aanzienlijk complex, omdat het taalmodel de teksten zelf genereert. Echter, ChatGPT genereert deze teksten op basis analyse van allerlei data. De vraag die dan naar boven rijst is: van wie is deze nieuwe gegeneerde tekst?

Deze vraag is aan het ChatGPT gevraagd en die zegt het volgende: “Over het algemeen kan het zo zijn dat het auteursrecht op de gegenereerde teksten berust bij degenen die ChatGPT hebben ontwikkeld en de algoritmen hebben geschreven die de tekst genereren. Als het gaat om specifieke toepassingen van ChatGPT, kan het zo zijn dat het auteursrecht op de gegenereerde teksten bijvoorbeeld bij de eindgebruiker of klant berust, afhankelijk van de voorwaarden van de overeenkomst tussen de ontwikkelaar van ChatGPT en de eindgebruiker of klant. In sommige gevallen kunnen de rechten op de gegenereerde teksten ook worden gedeeld tussen de ontwikkelaar van ChatGPT en de eindgebruiker of klant.”

Wat zegt OpenAI zelf?

De website van OpenAI geeft aan dat onder de voorwaarden van de Content Policy en Terms degene die output maakt met door middel van ChatGPT het bezit heeft over de output inclusief het recht om opnieuw af te drukken, te verkopen en te verhandelen. Dit geeft aan dat degene die een vraag stelt aan ChatGPT, de bezitter is van datgene wat ChatGPT genereert. Dit is ook niet in strijd met de hoofdregel van de auteurswet, namelijk dat de maker de auteursrechthebbende is. Het staat een bedrijf dus vrij om door de taalmodule een blog te laten schrijven over een bepaald onderwerp en deze vervolgens te publiceren op de website.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat het gebruikmaken van de output van ChatGPT op zichzelf niet per definitie een inbreuk op het auteursrecht van OpenAI hoeft te zijn. Dit is echter afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de toestemming van OpenAI. Het is daarom verstandig om, voordat u gebruik gaat maken van output van ChatGPT (of andere werken van OpenAI) de gebruiksvoorwaarden en licentieovereenkomsten van OpenAI zorgvuldig door te nemen.

De toepassing van ChatGPT in het bedrijfsleven

Bedrijven kunnen ChatGPT op allerlei manieren gebruiken om hun bedrijf mogelijk te verbeteren. Ten eerste kunnen bedrijven ChatGPT gebruiken om hun klantenservice te verbeteren door middel van een chatbot. ChatGPT wordt namelijk zo geprogrammeerd dat het de vragen van de klanten beantwoordt en problemen oplost. De chatbot helpt klanten op een menselijke en persoonlijke manier. ChatGPT kan ten tweede gebruikt worden om bepaalde e-mailantwoorden te automatiseren en deze te laten schrijven door ChatGPT. Bij het gebruik van ChatGPT dient men tevens rekening te houden met de regelgeving van de AVG indien het systeem persoonlijke gegevens van klanten verwerkt.

ChatGPT is voornamelijk aantrekkelijk voor de marketingafdeling van bedrijven. De chat kan helpen met het genereren van ideeën door suggesties te doen over uiteenlopende onderwerpen voor blogs of voor een campagne. U kunt het taalmodel gebruiken om een opzet voor een artikel te schrijven en om product- of andere marketingteksten te schrijven. ChatGPT kan goede opzetten hiervoor schrijven. Dit scheelt veel tijd, wat weer geld bespaard.

Conclusie

Echter, de informatie die uit ChatGPT voortkomt moet niet klakkeloos overgenomen worden. De teksten die gegenereerd worden zijn niet altijd betrouwbaar. Bedrijven die ChatGPT-output willen gebruiken, moeten deze informatie controleren en indien nodig aanpassen. Dit taalmodel genereert nieuwe tekst op basis van internetdata. Zoals bij iedereen bekend is, is niet alle informatie van het internet betrouwbaar. Het kan dus zo zijn dat de chat een tekst genereert op basis van foutieve informatie. Al bij al kan ChatGPT in veel gevallen een oplossing bieden voor Mkb-bedrijven. Er moet goed worden gelet op de juistheid van de door ChatGPT gecreëerde teksten.

Ook organiseren wij bij Blue Legal geregeld seminars, kennissessies of sparringsessies over relevante onderwerpen. Zo staat er 15 juni een sparringsessie gepland waar OpenAI en ChatGPT ook zeker ter sprake komen! Aanmelden kunt u gratis doen via deze link.

Vragen over OpenAI, ChatGPT of andere privacy/ICT-gerichte vragen? Neem vrijblijvend contact op met één van onze privacy/ICT-specialisten.  

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!