Wanneer verjaart een geldvordering?

We worden gebeld door een vaste client van kantoor. Een claim van een zakelijke klant die ca. 6 jaar oud is. Maar er is nog over gemaild ca 4,5 jaar geleden. Is die claim niet allang verjaard? Hoe zit dat eigenlijk? Kun je over verjaring of verval van een handelsvordering eigenlijk niet iets afspreken in een contract?

De verjaring van een vordering houdt feitelijk in dat de vordering na verloop van een bepaalde termijn niet meer juridisch kan worden afgedwongen. Er blijft wel een ‘natuurlijke verbintenis’ over, wat inhoudt dat de debiteur die na verjaring alsnog betaalt dit niet onverschuldigd doet (lees: daar dan achteraf niet meer op kan terugkomen).  Ook kan de verjaarde vordering nog  worden verrekend met een betalingsverplichting aan diezelfde partij.

De algemene verjaringstermijn is in Nederland 20 jaar, maar in verreweg de meeste gevallen verjaart een rechtsvordering al na 5 jaar (sporadisch nog korter). Wanneer deze verjaringstermijn begint te lopen en eindigt hangt af van de aard van de rechtsvordering. De Nederlandse verjaringstermijnen verschillen overigens soms sterk ten opzichte van andere landen. Heb je te maken met een buitenlandse vordering, houd er dan rekening mee dat de verjaringstermijn vaak veel korter is dan in Nederland, met name indien het een B2B-vordering betreft.

Meestal wordt een verjaring ‘gestuit’ (lees: begint opnieuw te lopen) doordat de schuldeiser de debiteur een betalingsaanmaning stuurt. Dat  moet wel schriftelijk gedaan worden en de schuldeiser dient  ondubbelzinnig aanspraak te maken op zijn recht op betaling. En soms kan een vordering slechts gestuit worden door een gerechtelijke procedure , of moet kort na de schriftelijke stuiting een procedure worden opgestart. Het is dus van belang om goed te bekijken hoe de verjaring in het specifieke geval moet worden gestuit.

In zakelijke contracten waarbij beide partijen een beroep of bedrijf uitoefenen kun je van de wet afwijkende afspraken maken over de termijn van verjaring en de (wijze van) stuiting daarvan. Van belang is op te merken dat de  contractuele verjaringstermijn ten opzichte van de wettelijke termijn mag worden verkort, maar niet verlengd. Let dus goed op de geldende Algemene Voorwaarden!

Een contractuele verjaringstermijn in Algemene Voorwaarden die ten aanzien van een consument wordt ingeroepen wordt geacht onredelijk bezwarend te zijn (6:236 g Burgerlijk Wetboek) wanneer deze termijn korter is dan één jaar. Een consument wordt daarmee beschermd tegen onredelijke Algemene Voorwaarden. Let als verkoper bij een consumentenkoop op, want voor de verkoper verjaart de rechtsvordering tot betaling van de koopprijs al na 2 jaar.

Dan terug naar de vraag van onze vaste cliënt. Na beoordeling van het toepasselijk recht, het geldende contract, de Algemene Voorwaarden en de inhoud van de correspondentie (wel of niet voldaan aan vereisten stuiting) in deze zaak hebben wij onze cliënt kunnen voorzien van een gedegen advies, waarmee de juridische positie duidelijk was en onze cliënt wist waar hij aan toe was.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!