Hoe versterkt de nieuwe franchisewet de positie van de franchisenemer? - Blue Legal

Hoe versterkt de nieuwe franchisewet de positie van de franchisenemer?

De Wet Franchise is recent aangenomen waarin nadere regels zijn opgemaakt ter versteviging van de positie van de franchisenemer tegenover de franchisegever. Die nieuwe wet zal met ingang van 1 januari 2021 kracht zijn in Nederland en zal de franchisebranche flink opschudden omdat er daardoor nieuwe rechten en plichten gaan gelden voor zowel de franchisegevers als de franchisenemers. Ook vraagt de wet op korte termijn aanpassing van de franchiseovereenkomsten zodat zij op 1 januari 2021 geheel aan de wet voldoen.=

Door deze wet wordt er een regeling voor de franchiseovereenkomst toegevoegd aan de wet. De toegevoegde regeling heeft betrekking op regels omtrent de (precontractuele) uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende overeenkomst, beëindiging van de overeenkomst (waaronder ‘goodwill-vergoeding’) en een instemmingsrecht van de franchisenemer of een meerderheid daarvan bij wijzigingen in de franchiseformule of de exploitatie van een afgeleide formule.

Deze nieuwe wet is van dwingend recht waar het gaat om in Nederland gevestigde franchisenemers. Er is ook bepaald dat niet ten nadele van de in Nederland gevestigde franchisenemers kan worden afgeweken en dat een beding dat in strijd is met deze wet nietig is, ongeacht het recht dat de franchiseovereenkomst beheerst. De franchisenemer krijgt dus veel meer bescherming!

Nu de contractsvrijheid van partijen door deze wet is beperkt, zullen franchisegevers al voor de precontractuele fase (o.m. werving & selectie, informatieverplichting) andere afwegingen moeten maken. Ook ten aanzien van de inhoud van de franchiseovereenkomst zullen overeenkomsten en gestandaardiseerde formats onder de loep moeten worden genomen bijvoorbeeld al waar het gaat over de goodwill-vergoeding en het non-concurrentiebeding (beperkt in duur en bereik).

Gezien het feit dat  lopende en toekomstige franchiseovereenkomsten vóór 1 januari 2021 moeten zijn aangepast, vraagt dit een actieve houding van zowel franchisegevers als franchisenemers. Wacht daarom niet en zorg dat u in gesprek gaat met uw franchisegever en of (mede) franchisenemer(s) en dat u uw contracten tijdig laat beoordelen door een specialist.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!