Corona-quarantaineperikelen op de werkvloer

Corona-quarantaineperikelen op de werkvloer, wat is er mogelijk?

Nu de Coronabesmettingen flink oplopen in Nederland, zijn er steeds meer werknemers die positief getest worden op Corona, werknemers die van de overheid verplicht in quarantaine moeten omdat iemand in hun (directe) omgeving positief is getest of werknemers die dagen moeten wachten op het kunnen afnemen van een Coronatest.
Dit kan voor werkgevers, als werknemers hierdoor niet kunnen (komen) werken, hele lastige situaties opleveren. Zeker ook omdat werkgevers aan de andere kant ook een algemene (zorg)plicht hebben om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor alle werknemers. Liever laat je deze werknemers dus eigenlijk ook niet toe op de werkplek, omdat de werknemer immers een risico voor de gezondheid van anderen zou kunnen opleveren.

Er geldt voor werkgevers natuurlijk sowieso een oproep vanuit de overheid om werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken of om de werktijden te spreiden als werknemers niet kunnen thuiswerken. Op deze wijze probeert de overheid er voor te zorgen dat werknemers minder kans lopen op besmetting op de werkvloer. Anderzijds zitten hier ook voor werkgevers voordelen aan: werknemers kunnen op deze manier tijdens een quarantaine ook gewoon blijven doorwerken (uiteraard indien gezondheidsklachten dit niet verhinderen).

Helaas is het in een hoop beroepen natuurlijk niet mogelijk om thuis te werken. Juist hier zullen de problemen spelen. Vragen die wij o.a. van onze klanten binnen krijgen zijn: moet ik het salaris doorbetalen? Moet ik de werknemer ziek melden? Kan ik vakantiedagen inhouden? Kan ik verplichten de (gemiste) uren later in te halen? Hoe zit het met eventuele eigen schuld van de werknemer?

Loondoorbetaling:

Om te kijken voor wiens risicosfeer bovenstaande Coronaperikelen en de door de overheid ingestelde thuisquarantaine komen moet worden gekeken naar het nieuwe wetsartikel 7:628 Burgerlijk Wetboek. In dit wetsartikel is in het kort bepaald: “geen arbeid wel loon, tenzij die oorzaak in redelijkheid voor rekening van de werkgever komt”.  Inmiddels hebben (kanton)rechters zich al een aantal keren uitgelaten over dit soort Corona-quarantaineperikelen. Lijn in deze rechtspraak is toch wel dat de loondoorbetaling tijdens quarantaine in de risicosfeer van de werkgever ligt. In beginsel zal de werkgever dus het salaris moeten doorbetalen indien de werknemer niet kan werken omdat hij/zij besmet is of in (thuis)quarantaine zit.

Ziekmelding:

Als de werknemer in quarantaine moet, maar niet ziek is wegens gezondheidsklachten, dan geldt er ook geen verplichting voor de werknemer om zich ziek te moeten melden. De werkgever kan de werknemer in dat geval ook niet zelf ziek melden, nu een ziekmelding altijd via de werknemer en/of via de bedrijfsarts zal moeten gaan. Bij onduidelijkheden/verschil van mening hierover adviseren wij hierover altijd contact op te nemen met de bedrijfsarts of arbodienst.

Inhouden van vakantiedagen/later moeten werken van gemiste uren:

Het inhouden van vakantiedagen zal juridisch gezien (zonder instemming van de werknemer) ook niet mogen, omdat voor het inhouden van vakantiedagen altijd instemming van de werknemer is vereist. Hetzelfde geldt voor het verplichten van de werknemer om de (gemiste) uren later in te moeten halen.

Eigen schuld van de werknemer:

Het kan natuurlijk zo zijn dat een werknemer erg onvoorzichtig is geweest, de Coronamaatregelen niet in acht heeft genomen of bijvoorbeeld is afgereisd naar een oranje vakantiebestemming. In dit soort gevallen lijkt er iets meer hoop te zijn voor werkgevers, maar probleem is hier dat het de werkgever is die zal moeten bewijzen dat de werknemer bewust dit risico heeft genomen. Als een werkgever voldoende bewijs hiertoe heeft zal het loon niet doorbetaald hoeven worden. Maar ook in dat geval zou een werknemer wel een procedure bij de rechtbank kunnen starten, met alle nadelige gevolgen (en kosten) die bij een procedure horen.

Kortom, erg vervelend voor werkgevers! Maar wat kan dan wel? Wij zijn van mening dat het in situaties als deze gaat om de aanpak. De aanpak binnen het bedrijf moet juist zijn en met een slimme aanpak kom je een heel eind. Hiermee doelen wij met name op het stadium voordat de besmetting/de thuisquarantaine plaatsvindt.

Belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken met werknemers en hen erop te wijzen hoe belangrijk het is om alle voorschriften van de overheid in acht te nemen, om op deze manier besmettingen/verplichte quarantaine te voorkomen. Zo zou je er ook over na kunnen denken om een reglement met meer informatie over de werkwijze/voorschriften op te maken.

Maar, uiteraard zal ook hier de beste oplossing zijn: treed in overleg met elkaar. Zo kun je samen met je werknemer(s) in gesprek gaan over deze Corona-quarantaineperikelen, om op deze wijze transparantie hierover binnen het bedrijf creëren. In overleg met (en met instemming van) de werknemer zou je wel gezamenlijk oplossingen kunnen afspreken (waaronder hetgeen hierboven omschreven). Zo is een oplossing die je in de praktijk vaak tegenkomt de afspraak tussen partijen om het salaris tijdens quarantaine voor 70% te betalen.

Overigens is de branchevereniging MKB-Nederland op dit moment wel volop bezig om met een algemene oplossing voor deze problemen te komen. Zo wil MKB-Nederland dat er een fonds komt dat werkgevers compenseert voor de loondoorbetaling van medewerkers tijdens preventieve thuisquarantaine. Dit voorstel ligt nu bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aldus wordt vervolgd!

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.