Civiele procedure bij de rechtbank uitleg

Voor veel mensen is een juridische procedure bij de rechtbank vaak doordrenkt met vage begrippen en onduidelijk taalgebruik. Veel van deze begrippen worden niet uitgelegd en vaak is het niet helder hoe het er met de zaak voor staat. Dit leidt tot verwarring. Om één en ander helder te krijgen beschrijf ik in deze blog het verloop van de juridische procedure bij de rechtbank. Hierbij ga ik enkel in op het civiele recht.

Civiel recht: Ook wel burgerlijk recht of privaatrecht genoemd. Denk hierbij aan geschillen tussen burgers, bedrijven of burgers en bedrijven.

Dagvaarding

Degene die de procedure start (eiser) is het in de meeste gevallen niet eens met hetgeen een andere partij (gedaagde) heeft gedaan of juist heeft nagelaten. Een civiele procedure vangt meestal aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een juridisch en schriftelijk stuk dat opgesteld is door de advocaat. Dit stuk bevat een uiteenzetting van hetgeen de andere partij fout zou hebben gedaan evenals het bewijs. Ook bevat het een oproep aan de andere partij om op een bepaalde datum in de rechtbank te verschijnen. Ook staat in de dagvaarding de oproep om te reageren op de vordering die is opgenomen. Een dagvaarding in een civiele procedure moet worden uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder, dit wordt ook wel betekening genoemd.

Verweer

Nadat de gedaagde de dagvaarding heeft gekregen kan ook via zijn advocaat reageren door middel van een schriftelijk stuk. Dit wordt de conclusie van antwoord genoemd. Hierin wordt het verweer van de gedaagde tegen de eiser opgenomen. In dit verweer legt de gedaagde uit op welke punten hij het niet eens is met de eiser en waarom niet. In een conclusie van antwoord kan de gedaagde ook zelf een vordering instellen tegen de eiser.

Overigens worden sommige civiele procedures niet begonnen met een dagvaarding, maar met een verzoekschrift. De verzoekschriftprocedure zal in deze blog niet verder behandeld worden.

Zitting

Nadat beide partijen schriftelijk hebben gereageerd bepaalt de rechter dat er een zitting plaatsvindt waarbij de rechter extra informatie wenst te verkrijgen. Zowel de eiser als de gedaagde mogen dan een toelichting geven op hun schriftelijke stuk. Zo’n zitting wordt een comparitie van partijen genoemd.

Verstek

Het kan zo zijn dat de gedaagde in zijn geheel niet reageert en ook niet op de zitting aanwezig is. De rechter wijst dan in de meeste gevallen de vordering van de eiser toe. Dit wordt ook wel verstek genoemd. Alleen in gevallen die zeer onrechtvaardig zijn wijst de rechter de vordering af.

Vonnis

Nadat de zitting heeft plaatsgevonden zal de rechter vonnis wijzen. Dit kan een tussenvonnis zijn, maar ook een eindvonnis. In een tussenvonnis kan de rechter bijvoorbeeld een bewijsopdracht opleggen aan één van de partijen. In dat geval meent de rechter dat hij nog onvoldoende informatie heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Pas als de rechter meent dat hij voldoende geïnformeerd is, dan zal hij een eindvonnis wijzen. In dit vonnis komt de uiteindelijke beslissing te staan. Partijen zijn verplicht dit vonnis op te volgen. Ook wordt in het eindvonnis opgenomen wie welke proceskosten moet voldoen.

Hoger beroep

Als één van de partijen het niet eens is met de beslissing kan die partij besluiten om in hoger beroep te gaan. Dit gebeurt bij het gerechtshof. In dat geval zal er opnieuw inhoudelijk naar de zaak gekeken worden.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.