Incasso

Innen van onbetaalde facturen: Gelijk gekregen bij de rechtbank, wat nu? 4/4

Uitvoerbaar bij voorraad
In de vorige delen van deze blogreeks zijn de gerechtelijke procedure en de aanloop daar naartoe besproken. In deze afsluitende blog zullen we bespreken welke mogelijkheden er zijn na een gerechtelijke procedure, indien de rechtbank uw vonnis uitvoerbaar bij voorraad verklaart. Dit houdt in dat de veroordeling ten uitvoer kan worden gelegd, ook al gaat de debiteur tegen het vonnis in hoger beroep.

Executie van het vonnis

Wanneer uw vordering voor een deel of in het geheel wordt toegewezen, zal de schuldenaar de toegewezen vordering of een deel daarvan binnen een korte termijn moeten voldoen. Het vonnis zal door een gerechtsdeurwaarder aan uw debiteur worden overhandigd. Deze overhandiging wordt ook wel de betekening van het vonnis genoemd. Doorgaans wordt een termijn gesteld voor nakoming van de verplichting uit het vonnis. Mocht het zo zijn dat de debiteur, ondanks de uitspraak van de rechter, nog steeds niet betaalt, dan kan de gerechtsdeurwaarder overgaan tot executie van het vonnis. Er kan dan beslag worden gelegd op de eigendommen van de debiteur of elders om de nakoming van het vonnis te realiseren.

Conservatoir beslag
Bij beslag wordt er een onderscheid gemaakt tussen conservatoir en executoriaal beslag. Conservatoir beslag wordt ook wel het bewarend beslag genoemd. Van conservatoir beslag is sprake wanneer de gerechtsdeurwaarder voor aanvang van de gerechtelijke procedure beslag legt. Hiermee voorkomt de gerechtsdeurwaarder dat de debiteur tijdens de procedure zijn bezittingen van de hand doet. De gerechtsdeurwaarder heeft wel toestemming van de voorzieningenrechter nodig om conservatoir beslag te leggen.

Executoriaal beslag
Conservatoir beslag kan na de gerechtelijke procedure worden omgezet in executoriaal beslag. Executoriaal beslag is de beslaglegging op grond van een rechterlijke uitspaak. Vereist is wel dat de gerechtsdeurwaarder de debiteur op de hoogte stelt van het vonnis. Dit wordt ook wel de betekening van het vonnis genoemd. Door de wetswijziging door invoering van de Wet herziening beslag- en executierecht zijn de mogelijkheden voor dit beslag verhelderd, maar ook vereenvoudigd.

Beslag leggen in het buitenland
Heeft u een grensoverschrijdende situatie? Ook dan kunnen wij de vordering oppakken. Sinds de invoering van de EAPO (European Account Preservation Order) kunnen Nederlandse burgers en bedrijven in een ander Europees land (m.u.v. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk) een conservatoir bankbeslag realiseren. Wij kunnen de voorzieningenrechter in Nederland verzoeken om een bevel te geven voor het leggen van beslag op de buitenlandse bankrekening van uw schuldenaar. Dit wordt het Europees bankbeslag genoemd.

Heeft u een slecht betalende klant, of heeft u na het lezen van de blogreeks nog vragen? Voor advies of rechtshulp neem contact op

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!