Incasso

Innen van onbetaalde facturen: Mijn klant betaalt niet, wat nu?! 3/4

Iedereen heeft wel eens wat gehoord of in de krant gelezen over een gerechtelijke procedure bij de rechtbank, maar hoe verloopt zo’n procedure nou precies? Om één en ander helder te krijgen beschrijf ik in deze blog het verloop van de juridische procedure bij de rechtbank. Hierbij ga ik enkel in op het civiele recht.

Dagvaarding en verzoekschrift

In de praktijk ontstaat er regelmatig een geschil tussen twee partijen. Komen de partijen er samen niet uit, dan kan dit leiden tot een gerechtelijke procedure waarin de rechter wordt gevraagd om een oordeel te vellen over het conflict. Er zijn twee verschillende procedures mogelijk, namelijk een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure. De dagvaardingsprocedure begint met het uitbrengen van een dagvaarding en de verzoekschriftprocedure begint met het indienen van een verzoekschrift. Een dagvaarding is een schriftelijke oproep om voor de rechter te verschijnen. In de dagvaarding staat vermeld wat de aangeschreven partij fout zou hebben gedaan, evenals het bewijs daarvan. Ook staat in de dagvaarding de oproep om te reageren op de vordering die is opgenomen. Een verzoekschrift is een schriftelijk verzoek waarmee een procedure bij de rechtbank wordt begonnen en aan de rechter wordt gevraagd om een beslissing te nemen over een conflict.

Kantonrechter of rechtbank?

Vervolgens is het de vraag bij welke rechter uw zaak in behandeling wordt genomen. De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000, arbeidszaken, huurzaken, consumentenkoopzaken, consumentenkredietzaken en andere zaken waar de wet dit bepaalt. De civiele rechter bij de rechtbank is bevoegd in de overige zaken. Bij de kantonrechter kunt u zichzelf verdedigen of als partij optreden, terwijl u zich bij de rechtbank dient te laten vertegenwoordigen door een advocaat (met uitzondering van kort geding procedure). Bij de start van uw procedure dient u vaak griffierecht aan de rechtbank te betalen. De hoogte van dit bedrag hangt af van verschillende factoren.

Verweer

De gedaagde partij kan vervolgens, afhankelijk van de procedure, zelf of via zijn advocaat verweer voeren.  Bij een dagvaardingsprocedure dient de gedaagde een conclusie van antwoord in, bij een verzoekschriftprocedure heet dat een verweerschrift. Bij beide procedures is het mogelijk om mondeling te reageren tijdens de zitting.

In de conclusie van antwoord en het verweerschrift wordt het verweer van de gedaagde tegen de eiser opgenomen. In dit verweer legt de gedaagde uit op welke punten hij het niet eens is met de eiser en waarom niet. Het is hierbij ook mogelijk dat de gedaagde partij een eigen vordering heeft op de eisende partij.

Zitting

Na het indienen van de conclusie van antwoord kan de rechter een comparitie plannen. Een comparitie is een bijeenkomst van partijen bij de rechter. Deze ‘zitting’ is gericht op het geven van inlichtingen aan de rechter en het bekijken of de partijen een gezamenlijke oplossing (schikking) kunnen bereiken.

Het is mogelijk dat uw zitting vanwege de huidige coronamaatregelen niet fysiek kan plaatsvinden. Gelukkig wordt er sinds het begin van de coronacrisis regelmatig van Skype gebruik gemaakt om de zitting online toch plaats te laten vinden.

Verstek

Het kan zo zijn dat de gedaagde in zijn geheel niet reageert en ook niet op de zitting aanwezig is. De rechter wijst dan in de meeste gevallen de vordering van de eiser toe. Dit wordt ook wel verstek genoemd. De rechter checkt wel eerst of de voorgeschreven formaliteiten en termijnen in acht zijn genomen.  Alleen in gevallen die zeer onrechtvaardig zijn wijst de rechter de vordering af.

Vonnis

Nadat de zitting heeft plaatsgevonden zal de rechter vonnis wijzen. Dit kan een tussenvonnis zijn, maar ook een eindvonnis. In een tussenvonnis kan de rechter bijvoorbeeld een bewijsopdracht opleggen aan één van de partijen. In dat geval meent de rechter dat hij nog onvoldoende informatie heeft om een goede beslissing te kunnen nemen. Pas als de rechter meent dat hij voldoende geïnformeerd is, dan zal hij een eindvonnis wijzen. In dit vonnis komt de uiteindelijke beslissing te staan. Partijenzijn verplicht dit vonnis op te volgen. Ook wordt in het eindvonnis opgenomen wie welke proceskosten moet voldoen.

Hoger beroep en cassatie

Als één van de partijen het niet eens is met de beslissing kan die partij besluiten om in hoger beroep te gaan. Een gerechtshof zal de zaak dan opnieuw gaan behandelen.

Is één van de partijen het ook niet eens met de uitspraak van het hof, dan kan deze partij het verzoek doen aan de hoogste rechter, de Hoge Raad, om de uitspraak van het hof te vernietigen. Ook hiervoor is een advocaat verplicht. In tegenstelling tot het hof buigt de Hoge Raad zich niet over de inhoud van de zaak. De Hoge Raad toetst alleen of het recht en de procesregels goed zijn toegepast en of een uitspraak voldoende is onderbouwd. Er zijn dus niet heel veel zaken die voor een herbeoordeling door de Hoge Raad in aanmerking komen.  

Heeft u vragen over uw lopende of toekomstige zaak? Neem dan vooral contact met ons op!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!