Kan ik mijn functionaris gegevensbescherming ontslaan?

Sommige organisaties zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG. Voor de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) geldt er een opzegverbod. Een opzegverbod wil zeggen dat u als werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen en dat hij dus extra ontslagbescherming heeft. Zo geldt er bijvoorbeeld in het algemeen ook een opzegverbod op het moment dat een werknemer met zwangerschapsverlof is. Maar betekent dat dan dat hij nooit ontslagen kan worden? In deze blog gaan we hier verder op in.

Het ontslagverbod van de functionaris gegevensbescherming

De AVG zegt: “Een functionaris gegevensbescherming mag niet ontslagen of gestraft worden voor de uitvoering van zijn taken”. Hieruit vloeit voort dat het opzegverbod een wegens-verbod is. Hij mag dus niet ontslagen worden wegens de uitvoering van zijn taken. Deze regel geeft hem de ruimte en bescherming om onafhankelijk te kunnen handelen en een mening te kunnen vormen over de toepassing en naleving van de AVG. Het kan ook voorkomen dat een werknemer naast zijn functie als FG nog een andere functie bekleed binnen de organisatie. Een FG kan dan wel op grond van zijn andere functie ontslagen worden, zolang het niet samenhangt met de uitvoering van zijn functie en taken als FG.

Niet alleen ontslag, maar ook het straffen van de FG voor de uitvoering van zijn taken is verboden. Sancties die verboden zijn kunnen direct zijn, maar ook indirect. Gedacht kan worden aan het uitblijven van een promotie, het voorkomen van carrièreontwikkeling of het onthouden van voordelen die andere werknemers wel ontvangen. Ook het dreigen met deze straffen om een FG te beïnvloeden is niet toegestaan.

Uitzonderingen op de regel

Ook al geniet de functionaris gegevensbescherming ontslagbescherming, een werkgever kan alsnog op andere arbeidsrechtelijke gronden de arbeidsrelatie met de FG beëindigen. Denk aan: het verwijtbaar handelen, disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding die los staan van de manier waarop hij zijn taken uitvoert.

Een andere manier om een FG te kunnen ontslaan is om hem eerst uit zijn functie te zetten. Dit kan wanneer de functionaris niet aan de wettelijke eisen voldoet die aan een FG worden gesteld. Hij moet bijvoorbeeld beschikken over professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, deskundigheid op het gebied van wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming.

Andere algemene uitzonderingen op het ontslagverbod zijn:

  • Wanneer een functionaris gegevensbescherming nog in zijn proeftijd zit;
  • Wanneer hij een contract heeft voor een bepaalde tijd en dit contract loopt af;
  • Wanneer je een FG ontslaat op staande voet, wat niet ziet op zijn werkzaamheden als FG;
  • Wanneer er sprake is van een opzegging van de arbeidsovereenkomst met instemming van de FG;
  • Wanneer er sprake is van beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming;
  • Wanneer er voor een periode van 26 weken arbeidsplaatsen vervallen door het treffen van maatregelen voor een doelmatige bewijsvoering wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Een oplossing wanneer u niet aan dit ontslagverbod verbonden wilt zijn, kan zijn om een externe FG in te huren, bijvoorbeeld door middel van detachering. Het ontslagverbod geldt dan namelijk niet.

Het is belangrijk dat een functionaris gegevensbescherming zijn functie onafhankelijk kan uitoefenen. De werkgever moet hem hierin de ruimte geven en kan dus ook geen sancties verbinden aan de uitoefening van zijn functie, of hem er zelfs door ontslaan. Wees er als werkgever van bewust dat het ontslagverbod er is, maar weet ook dat er verschillende uitzonderingen en nuances zijn. Op het moment dat u hier mee in aanmerking lijkt te komen, kan u altijd met uw vragen contact met ons opnemen.  

Vragen? Bekijk onze vorige blogs of neem vrijblijvend contact op met één van onze privacy/ICT-specialisten.  

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.