Terug naar overzicht

Blue paper bestuurdersaansprakelijkheid

Vormen van aansprakelijkheid

Op grond van de huidige wetgeving kunnen bestuurders op verschillende wijzen aansprakelijk gesteld worden voor schulden van de vennootschap. Hierbij wordt in de eerste plaats onderscheid gemaakt tussen de interne aansprakelijkheid tegenover de vennootschap en externe aansprakelijkheid tegenover derden. Deze vormen van aansprakelijkheid kunnen zich in verschillende situaties voordoen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

+31 (0) 76 521 35 36
Direct bellen
office@blue-legal.nl
Direct mailen
Verlengde Poolseweg 40, 4818 CL Breda (NL)
Routebeschrijving openen