Terug naar profiel

Blog: Sirin al Moubarak

faillissement bestuurdersaansprakelijkheid

Faillissement: Zo beschermt U zich tegen bestuurdersaansprakelijkheid

Na een periode van vele economische uitdagingen zoals corona, oplopende rente, gierende inflatie en blijvende personeelstekorten, is er nu helaas een periode aangebroken waarbij ook de faillissementen aan het toenemen zijn. Steeds meer grote namen die het afgelopen jaar zijn omgevallen, zoals Lightyear, VanMoof, Scotch & Soda, Big Bazar en Perry Sport. Recent is ook het nieuws gekomen dat de modeketen Le Ballon failliet is verklaard.

vertegenwoordigingsbevoegdheid

Bescherming voor uw organisatie door juiste vertegenwoordigingsbevoegdheid

In de dynamische zakelijke omgeving van vandaag is het essentieel dat de juiste personen gemachtigd zijn om namens een onderneming op te treden. Dit concept, bekend als vertegenwoordigingsbevoegdheid, ligt aan de basis van talloze zakelijke transacties. Een directeur mag bijvoorbeeld op basis van de statuten of een specifieke volmachten vennootschap vertegenwoordigen.

kracht van contractsvrijheid

De kracht van contractsvrijheid: Sleutel tot dynamische zakelijke overeenkomsten

Ontdek de essentiële rol van contractsvrijheid in de vorming van dynamische zakelijke overeenkomsten. Deze blog verdiept zich in hoe flexibiliteit en onderhandelingskracht bijdragen aan maatwerk, binnen de wettelijke kaders. Begrijp het belang van een evenwichtige onderhandelingspositie en hoe dit leidt tot succesvolle, duurzame commerciële relaties. Voor inzicht en ondersteuning in contractsvrijheid en het opstellen van sterke zakelijke overeenkomsten, vertrouw op deskundig juridisch advies.

contractsvrijheid

Contractsvrijheid en onderhandelingspositie in commerciële overeenkomsten

In de snel evoluerende wereld van zakelijke transacties is er een onmisbaar principe dat de ruggengraat vormt van succesvolle commerciële overeenkomsten: contractsvrijheid. In deze blog gaan we dieper in op de wezenlijke rol die dit principe speelt bij het smeden van duurzame en op maat gemaakte zakelijke overeenkomsten. We gaan niet alleen in op de fundamenten van contractsvrijheid, maar ook op de nauwe relatie tussen contractsvrijheid en de onderhandelingspositie van de betrokken partijen.

zzp'er of onderaannemer

Een zzp’er of toch een onderaannemer?

De status van de zzp’er is al geruime tijd onderwerp van discussie. Recentelijk hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de vraag of bepaalde zzp’ers als werknemers moeten worden aangemerkt. Zoals bijvoorbeeld de Deliveroo-uitspraak. Hoewel de focus vaak ligt op de risico’s die gepaard gaan met zzp’ers die feitelijk als werknemers dienen te worden beschouwd, doet zich in de bouwsector ook vaak de situatie voor waarin een zzp’er eigenlijk een onderaannemer is.

Discussies over meerwerk, hoe werkt dat? 

Discussies over meerwerk komen vaak voor in de bouwsector. Hoe kunt u deze vermijden? Ter bescherming van de opdrachtgever is in de wet geregeld dat een aannemer niet zonder meer een additionele prijs mag rekenen voor verricht meerwerk. In deze blog vertellen wij u meer over meerwerk in de bouw en hoe u de discussies kunt vermijden.

Juridische documenten | Juridische kwesties | Juridische contracten opzeggen | jurist in bedrijf | bedrijfsadvocaat Detachering jurist |- Blue Legal

Verboden afspraken in de markt

Contractsvrijheid is een belangrijk rechtsbeginsel in Nederland. Die vrijheid is echter niet ongelimiteerd en zijn er ook bepaalde afspraken verboden. In deze blog zullen wij ingaan op de verboden afspraken in de markt. Het gaat hierbij om afspraken die de concurrentie (potentieel) kunnen beperken.

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!