Welkom...

Privacy en ICT-recht

Home » Specialisaties » Privacy en ICT-recht

Digitalisering

Ondernemers en particulieren handelen steeds vaker zaken online af.  Digitalisering maakt het leven makkelijk. Of toch niet? Want zeg nou eerlijk, wie zit er te wachten op de implementatie van nieuwe software? Of het lezen van de kleine lettertjes als het mis gaat? Hoe zit het nu eigen-lijk met de juridische kant?

Duidelijke taal

Steeds vaker worden er overeenkomsten gesloten zonder dat de contractspartijen elkaar hebben gesproken. Natuurlijk zijn hier speciale regels voor. Een advocaat kent die regels. Dat spreekt voor zich. Maar een advocaat die IT begrijpt is net zo belangrijk. De technologie ontwikkelt zich nu eenmaal sneller dan de wet. Blue Legal spreekt de taal en legt deze kraakhelder aan u uit.
Naast incidenteel advies hebben wij ook diverse abonnementsvormen  / MKB producten die voor u interessant kunnen zijn.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn tegenwoordig veel meer waard en dus ook een stuk kwetsbaarder. Online shopgedrag, betalingsverkeer, voorkeuren en gezondheid, er zijn veel partijen die daar iets mee kunnen. En niet altijd goedschiks. De regelgeving is dus scherper geworden. Ieder bedrijf, ook dat van u, bezit persoonsgegevens. Hoe u die mag gebruiken en moet beschermen, regelen wij. Ook leveren wij uw DATA privacy officer én zorgen wij voor de training van uw personeel. Ui-teraard beschikken wij ook over alle kennis met betrekking tot Big Data, cyber security, NEN/ISO-certificering en datalekken. Kortom, alles om uw bedrijf Privacy Compliant te maken.

Cybercrime en datalekken

Al uw informatie is ook interessant voor criminelen. Een bestand met betalingsgegevens voor de bank bevat informatie waarmee fraude heel makkelijk is. Hoe u die beveiligt, zowel technisch als door goede procedures en instructies, weten wij. Mocht het onverhoopt fout gaan, dan helpen wij u natuurlijk bij de analyse, aanpak en eventuele melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy

Duidelijke afspraken maken. Daar gaat het om. Niet alleen over de verplichtingen, maar ook over wat te doen als het project mislukt. Of het nu gaat om cloud-oplossingen, webwinkels, online contracten of Service Level Agreements, Blue Legal regelt het. Mét aandacht voor uw wensen en belangen. Dat staat voorop.
Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Neem contact met ons op voor de volgende zaken:

 • Advies over privacy, door beoordeling en opstellen van verwerkersovereenkomsten, ver-werkingsregisters, privacy- en cookie statement, begeleiding bij inzageverzoeken, melding van een datalek
 • Advies over marketing in relatie tot privacy van klanten, o.a. bij gebruik van webshops, nieuwsbrieven, commerciële acties op beurzen  
 • Advies over inbreuk op intellectueel eigendom, denk aan merkrechten, geregistreerde namen, patenten en auteursrechten
 • Softwareleveringscontracten, service level agreements, Saas contracten op het gebied van privacy
 • Privacy ten aanzien van personeel

 • Advies over privacy conflicten. Begeleiding en eventueel procederen. 

Met het oog op de AVG/GDPR hebben wij een aantal specifieke oplossingen voor het MKB ontwikkeld, daar kunt u hier meer over lezen.

ICT

Ieder bedrijf is een ICT-bedrijf'. In korte tijd is de wereld snel veranderd. Waar we vroeger nog bestelformulieren faxten, hebben nu computers razendsnel nieuwe voorraad besteld zodra u wat verkoopt. Veel dure specialistische informatie is nu op internet te vinden.
Hiervoor bestaan inmiddels speciale regels. Om u goed te kunnen adviseren is, naast de juridische kennis, ook technische en bedrijfskundige kennis niet te missen. De specialisten van Blue Legal beschikken daarover. Dat is een grote pré in de communicatie. Binnen het ondernemingsrecht neemt het ICT-recht een steeds belangrijkere rol in.
Denkt u aan:

 • internetrecht, zoals e-commerce, koop op afstand, toetsing van websites, cookie state-ment, algemene voorwaarden en digitalisering van uw database en archief.
 • het opstellen en toetsen van IT-gerelateerdere contracten, zoals Cloud- , SaaS-, SLA- en outsourcingscontracten
 • leverings-, implementatie- en turn-key contracten van complete systemen en daaraan ver-bonden dienstverleningscontracten
 • advisering, begeleiding en procederen over IT-geschillen, bijvoorbeeld slecht functione-rende software, te late oplevering, mislukte automatiseringsprojecten en haperende dienstverlening
 • advies over ICT-conflicten. Begeleiding en eventueel procederen. Denk aan slecht func-tionerende software, te late oplevering, mislukte automatiseringsprojecten en haperende dienstverlening.
   
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: