Rode draad bij verkoop van klantenbestanden uit faillissement ontbreekt - Blue Legal

Rode draad bij verkoop van klantenbestanden uit faillissement ontbreekt

Na een faillissement komt het regelmatig voor dat de curator een klantenbestand verkoopt aan een doorstarter. Het doel is om daarmee de opbrengst voor crediteuren te vergroten. Aangezien de curator daarmee zijn meest wezenlijke taak vervult is dit al langer bestendig gebruik. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich echter onlangs uitgelaten over de verkoop van klantenbestanden door een curator na faillissement. 

De Autoriteit stelt namelijk dat de verkoop van een klantenbestand niet is toegestaan als de betrokken natuurlijke personen (lees: de personen van wie de persoonsgegevens zijn) geen expliciete toestemming hebben gegeven. Ook de melding in een privacy statement dat ‘de gegevens niet zullen worden overgedragen aan derden’ is volgens de Autoriteit een belemmering om de gegevens zonder toestemming door te verkopen. Uiteraard speelt ook een rol of gegevens worden gebruikt voor hetzelfde doel, of voor een ander doel dan waarvoor de betrokkene de gegevens oorspronkelijk verstrekt heeft. 

Uit de praktijk blijkt nu in ieder geval dat er nog een groot spanningsveld zit tussen de verplichting voor curatoren om de opbrengst te vergroten aan de ene kant en de privacywetgeving aan de andere kant. De Autoriteit biedt enigszins houvast door te stellen dat klantgegevens wel verkocht mogen worden, indien betrokkenen geïnformeerd zijn en/of expliciet toestemming hebben gegeven. 

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!