Netflix just chill? - Blue Legal

Netflix just chill?

Onlangs heeft Netflix een rechtszaak gewonnen tegen de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het vermelden van contactgegevens op de website van Netflix. De ACM had Netflix een last onder dwangsom opgelegd: als Netflix geen e-mailadres op de website zou zetten die voor consumenten goed vindbaar zou zijn, zou Netflix een boete opgelegd krijgen. Volgens de ACM overtrad Netflix namelijk Europese wetgeving door geen e-mailadres op de website te zetten. De rechter heeft geoordeeld dat van een overtreding geen sprake was.

Netflix verleent een zogenaamde ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Dit betekent dat een online dienst op verzoek van de afnemer wordt verleend waarbij de afnemer een vergoeding betaalt, zodat sprake is van een economische activiteit. Uit de wet volgen informatieplichten waar zo’n dienstverlener aan moet voldoen. Deze gegevens moeten gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegankelijk zijn voor degenen die gebruik maken van de dienst. De dienstverlener moet bijvoorbeeld gegevens die een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met de informatiemaatschappij mogelijk maken, zichtbaar maken voor de gebruikers. Hieronder valt ook het elektronische postadres. Om deze informatieplicht ging het in deze zaak. De ACM stelde dat Netflix niet aan deze informatieplicht voldeed door geen e-mailadres op de website te plaatsen.

Netflix stelt dat zij niet verplicht kan worden tot het verstrekken van een e-mailadres. Volgens Netflix wordt namelijk voldaan aan de informatieplicht door de LiveChat op de website. De rechter gaat daarin mee. Een LiveChat geeft volgens de rechtbank namelijk ook toegang tot elektronische communicatie en is daarom als elektronisch postadres aan te merken. Een LiveChat moet wel voldoen aan de eis dat het een snel contact en een rechtstreekse en effectieve communicatie met Netflix mogelijk maakt. Volgens de rechtbank voldoet de LiveChat van Netflix aan die eis. Het is namelijk niet vereist dat permanent op een gemakkelijke wijze communicatie met de dienstverlener mogelijk moet zijn.

Uit de wet volgen ook nog andere informatieplichten waaraan de dienstverlener moet voldoen. De dienstverlener moet ook de identiteit en het adres van vestiging van de dienstverlener en, indien de dienstverlener in een handelsregister is ingeschreven, het inschrijvingsnummer van dat register vermelden. Oefent de dienstverlener een gereglementeerd beroep uit, dan moeten de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is ingeschreven, de beroepstitel en een verwijzing naar de toepasselijke beroepsregels vermeld zijn. De dienstverlener moet ook prijsaanduidingen van de diensten duidelijk en ondubbelzinnig aangeven.

Hoewel Netflix door de rechter in het gelijk is gesteld met betrekking tot de uitleg van de eis dat een snel contact mogelijk moet zijn, is er dus nog een aantal andere informatieplichten waaraan de dienstverlener aan moet voldoen. Het voldoen aan de wettelijke informatieplichten is belangrijk, omdat de dienstverlener die dit niet doet, een sanctie riskeert. De Autoriteit Consument en Markt kan bijvoorbeeld een boete opleggen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!