Een juridische blik op Cameratoezicht - Blue Legal

Een juridische blik op Cameratoezicht

Bijna overal hangen tegenwoordig camera’s om de omgeving in de gaten te houden, we kijken hier inmiddels niet meer van op. Echter zitten er wel haken en ogen aan cameratoezicht, het kan namelijk de privacy van mensen ernstig aantasten. Sinds de invoering van de AVG bestaan er wetten die een dergelijke inbreuk beschermen.

Het beeldmateriaal verzameld door camera’s zijn persoonsgegevens zodra er personen op staan die herkenbaar in beeld komen, de AVG is dan van toepassing.

Als het gaat om cameratoezicht schiet de autoriteit persoonsgegevens tekort in het opstellen van duidelijke richtlijnen. De AVG bevat veel open ruimtes en laat belangrijke vraagstukken onbeantwoord, waardoor een grote verantwoordelijkheid neerkomt op u als verwerker of verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. De AVG bepaald dat persoonsgegevens mag verwerken als daarvoor een geldige grondslag is. Een voorbeeld van een geldige grondslag is als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Het  gebruik van camera’s wegens beschermen van de veiligheid kan een gerechtvaardigd belang zijn. Gerechtvaardigd belang moet strikt worden geïnterpreteerd. Je kunt alleen een beroep doen op deze grondslag als je aan de voorwaarden voldoet. Alles draait om het doel, je moet de gegevens verzamelen met  een gerechtvaardigd belang en een geschikt doel. Het doel moet reëel zijn en niet met minder ingrijpende middelen bereikt kunnen worden. En dit alles moet goed beargumenteerd worden. De Autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat bescherming van de veiligheid van personen of eigendommen te kwalificeren is als een legitiem doel.

Een voorbeeld van een legitiem doel is de bescherming van gasten en werknemers van een hotel als er een vermoeden bestaat van bedreigende activiteiten die zich afspelen in en rondom het hotel. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat het parkeerterrein als vaste ontmoetingsplaats van vermoedelijk bewapende drugsdealers wordt gebruikt.

Of cameratoezicht in een dergelijk geval daadwerkelijk gerechtvaardigd is zal door de autoriteit beoordeeld moeten worden, maar u kunt zelf als onderneming voldoende indekken door dit uitgebreid te motiveren en vast te leggen in uw privacy beleid. Onder de AVG geldt immers een aantoonplicht en verantwoordingsplicht.

In het privacy beleid wordt de belangenafweging en het verwerkingsregister op papier gezet. In het beleid dient het doel van de gegevensverwerking te worden bepaald, alle belangen dienen tegen elkaar te worden afgewogen en er moet worden gekeken naar de noodzakelijkheid van het gebruik van een camera. De autoriteit persoonsgegevens zal eerst beoordelen of dat de onderbouwing redelijk is door te kijken naar de aard, ernst en omvang van de inbreuk door het gebruik van cameratoezicht en zal vervolgens bepalen of cameratoezicht niet in strijd is met de AVG.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!