Cookies en privacy voorwaarden onder de loep genomen

De thema’s e-commerce en privacy blijven volop in beweging. Zo maakte minister Kamp vorige maand de onderzoeksresultaten bekend van het onderzoek naar privacybeleving op het internet in Nederland.

Dit door TNO uitgevoerde onderzoek bevestigt de drie randvoorwaarden voor een goede bescherming van de persoonsgegevens op het internet. Voor de burger speelt de controle over het gebruik van zijn gegevens een belangrijke rol.

Nederlanders zijn zich steeds meer bewust van hun privacy, ook op het internet. Toch zijn ze nog steeds bereid om toestemming te geven voor het delen van gegevens wanneer een dienst anders niet beschikbaar is. Dit laatste is een heikel punt, zeker gezien de gewijzigde cookiewetgeving die recent in werking is getreden.

Het vragen van toestemming is wat mij betreft alleen zinvol als ook duidelijk blijkt waarvoor de burger toestemming geeft. Gaat u maar bij uzelf na, weet u wat een tracking cookie is?

Bewustwording ligt ook bij bedrijven en de overheid. De nieuwe cookiewet geeft hen meer verantwoordelijkheid. Zij moeten zelf vooraf inschatten of ze toestemming moeten vragen voor bijvoorbeeld het plaatsen van bepaalde cookies. Door deze bewustwording aan beide kanten te vergroten, heeft de minister twee initiatieven in het leven geroepen: de cookiestandaard en duidelijke privacy voorwaarden

Cookiestandaard

De minister gaat samen met marktpartijen aan de slag om een standaard te ontwikkelen, die gebruikt kan worden als cookiemelding. Deze moet begrijpelijk én duidelijk zijn. Het eerste concept zal deze zomer worden voorgelegd aan de toezichthouders ACM en Cbp.

Duidelijke privacy voorwaarden

Uit het TNO onderzoek blijkt dat maar de helft van de internetgebruikers privacy- of algemene voorwaarden leest. Meer dan 40% van deze groep geeft aan dat de voorwaarden te weinig informatie geven. Ook vindt men de voorwaarden onleesbaar of onduidelijk. De minister gaat een instrument introduceren dat als voorbeeld zal dienen voor leesbare, begrijpelijke voorwaarden. Dit instrument komt medio 2015 online via www.veiliginternetten.nl

Conclusie

Ik juich dit initiatief van de overheid zeker toe. In de praktijk merk ik dat klanten vooral begrijpelijke en duidelijke voorwaarden willen. Geen enkele partij is gebaat bij ellenlange juridische teksten die vooruitlopen op allerlei uitzonderingen in de wet. Hier zijn wij dan ook al langer in gespecialiseerd. Wilt u direct duidelijke voorwaarden, privacy of cookie statement? Neem dan contact met Blue Legal advocaten | juristen op.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!