Big Data

In 2015 heeft het denken over Big Data een flinke metamorfose ondergaan.

Onder Big Data wordt verstaan: datasets met elkaar combineren en gebruiken die zo groot zijn dat ze niet met reguliere databasemanagementsystemen kunnen worden verwerkt, met als doel het krijgen van nieuwe inzichten en kennis.

Big data is voor diverse bedrijven, zoals Amazon, Cool Blue en Spotify een gids geworden bij het nemen van zakelijke en commerciële besluiten. Big Data biedt grote mogelijkheden, toch worden deze nog maar deels benut. Denk bijvoorbeeld aan (locatie)gegevens die mobiele telefonie aanbieders hebben, de data die Apple en Google opslaan over  gebruikte apps en uw smart-TV.

Vanzelfsprekend zijn er ook grenzen, denk hierbij aan gebruik van persoonsgegevens. Op het verwerken van persoonsgegevens, is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing (en binnen enige tijd de EU-privacy richtlijn). Op grond daarvan mogen persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met een van te voren vastgesteld doel. Uit de praktijk blijkt dat voor het moment van implementatie van Big Data dit doel meestal nog niet duidelijk is. Wanneer u Big Data technieken op persoonsgegevens wilt toepassen, is er toestemming van de betrokkene nodig.

Door het combineren van datasets (bijvoorbeeld door profiling) kunnen er ook persoonsgegevens tot stand worden gebracht. Door deze te combineren met afzonderlijke datasets zonder persoonsgegevens kunnen deze gegevens toch leiden naar een individu. Ook in dat geval is de Wbp van toepassing en geldt dat de verwerking slechts mag plaatsvinden op basis van een rechtmatige grondslag.

De privacywetgeving stelt eisen aan deze toestemming. Deze moet door de betrokkene uit vrije wil en uitdrukkelijk worden gegeven op basis van volledige informatie. De informatie moet het doel van de verwerking weergeven en de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Als een van deze twee zaken wijzigt, moet opnieuw toestemming worden verkregen.

De privacyregelgeving geeft het gerechtvaardigd belang van de verwerker als  grondslag. Hierbij moet de verwerker wel de afweging maken tussen zijn belang van het toepassen van Big Data en het privacybelang van de betrokkene. Wanneer het belang van de verwerker commercieel van aard is, zal het privacybelang in de regel voor moeten gaan.

Er zijn nog veel grijze gebieden en toezicht is vanuit praktisch oogpunt heel moeilijk. De techniek biedt steeds meer mogelijkheden, waardoor de discussie over de toelaatbaarheid en het gebruik nog lang niet zal stoppen. Ook voor het MKB bestaan er veel mogelijkheden: wij kunnen u daar alles over vertellen!

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!