Wat is de bewijskracht van de elektronische handtekening? - Blue Legal

Wat is de bewijskracht van de elektronische handtekening?

Eerder schreven wij al een blog over de mogelijkheden om elektronisch te ondertekenen. Steeds meer bedrijven maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheid en verkiezen de elektronische handtekening boven de traditionele, schriftelijke handtekening. Dit roept echter wel vragen op. Eén van die vragen is of de elektronische handtekening dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijke handtekening.

In onze blog over de elektronische handtekening werden drie varianten van de elektronische handtekening onderscheiden: de gewone, de geavanceerde en de gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze varianten kunnen een verschillende juridische bewijskracht hebben. De gekwalificeerde elektronische handtekening biedt bedrijven namelijk meer zekerheid omdat de handtekening per definitie als echt wordt beschouwd. Voor de bewijskracht van een gewone of geavanceerde elektronische handtekening is het oordeel van de rechter over de betrouwbaarheid van de elektronische handtekening bepalend. Oordeelt een rechter dat een gewone of geavanceerde elektronische handtekening voldoende betrouwbaar is, dan heeft die handtekening, net als een gekwalificeerde elektronische handtekening, dezelfde rechtsgevolgen als een handgeschreven handtekening. Het rechtsgevolg is dat het elektronisch ondertekende geschrift een dwingende bewijskracht heeft.

Wat als een rechter oordeelt dat een elektronische handtekening onvoldoende betrouwbaar is? In dat geval heeft het ondertekende geschrift slechts ‘vrije bewijskracht’. Dat betekent dat de handtekening niet per definitie ongeldig is, maar dat er aanvullend bewijs nodig kan zijn om de echtheid van de elektronische handtekening aan te tonen.

In de praktijk is het nog maar weinig voorgekomen dat er een geschil ontstond over de echtheid van een elektronische handtekening. Rechters hebben daar dan ook nog weinig over geoordeeld. Wat wél duidelijk is, is dat de elektronische handtekening ten opzichte van de traditionele handgeschreven handtekening meer onzekerheid biedt over de identiteit van de ondertekenaar. Ook met een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening, zal de identiteit van de ondertekenaar nooit onomstotelijk kunnen worden vastgesteld.

Voor vormvrije commerciële contracten is een gewone elektronische handtekening doorgaans voldoende. De risico’s die verbonden zijn aan de gewone elektronische handtekening, zoals dat de identiteit niet zonder twijfel kan worden vastgesteld, lijken voor het merendeel van de commerciële contracten in de praktijk voor lief te worden genomen. Als alternatief kunnen bedrijven gebruik maken van een externe partij die een geavanceerde elektronische handtekening aanbiedt. Hiermee wordt een extra stap gezet op het gebied van het vastleggen van de inhoud van de overeenkomst en het identificeren van de ondertekenaar. Het feit dat een (onafhankelijke) derde partij het bewijs van de overeenkomst en de identiteit van de ondertekenaar levert, kan een bewijsvoordeel opleveren voor het bedrijf dat de externe partij inschakelt. Wil je de hoogste mate van zekerheid? Kies dan voor de gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze elektronische handtekening biedt in de praktijk bewijsrechtelijk namelijk de meeste zekerheid.

 

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!