voordelen RvA

De voordelen van een RvA (Raad van Advies) binnen uw onderneming

De voordelen van een RvA

Nederlandse rechtspersonen kennen formele organen, zoals de Raad van Bestuur, Algemene vergadering van Aandeelhouders en een Raad van Commissarissen (“RvC)”. Een Raad van Advies (RvA) is echter een informeel en niet verplicht orgaan. Dit betekent dat dit orgaan niet wettelijk is geregeld in het vennootschapsrecht. Een onderneming kan de RvA dus op geheel vrijwillige basis aanstellen. Er is geen wetgeving over de RvA, daarom is het belangrijk om afspraken hierover in een reglement vast te leggen. Een RvA dient als klankbord voor de Raad van Bestuur. Hierbij heeft de RvA geen bevoegdheid om beslissingen te nemen. Het kan wel voordelen hebben om een RvA binnen uw onderneming in te stellen. De RvA houdt overigens geen toezicht op het bestuur, dat is voorbehouden aan de RvC.

Vaak zijn er adviseurs aangewezen die veel ervaring en inzicht hebben in een specifiek gebied. In dat geval kan het advies van de RvA van grote waarde zijn voor de onderneming. Zo kan een externe blik leiden tot verhelderende oplossingen. Verder kunnen de adviseurs de langetermijnvisie en de strategie van de onderneming waarborgen (‘stakeholder approach’). Door advies in te winnen bij een RvA kan het bestuur afstand te nemen van de dagelijkse gang van zaken. Hiermee kan men een ‘helicopterview’ toepassen op de onderneming. Een ander pluspunt is een bevorderde transparantie van de besluitvorming van het bestuur bij het nemen van belangrijke beslissingen. Hierbij kan het bestuur om advies vragen bij de RvA.

Voordelen van een RvA voor Start-ups

Met name voor start-ups kan een RvA van grote waarde zijn. Start-ups moeten vaak in een hoog tempo professionaliseren. Ze groeien snel, door het aannemen van (meer) personeel, een grotere klantenportefeuille en meer leveranciers. Zaken zoals HR, financiën, goede rapportage en contractmanagement worden steeds omvangrijker en belangrijker. Een RvA kan bijvoorbeeld adviseren over wanneer het verstandig is om een marketingmedewerker in dienst te nemen in plaats van een extern marketingbureau. Ook bijvoorbeeld over het juiste tijdstip voor het pakken van kansen en het beheren van risico’s.

Ook voor familiebedrijven kan een RvA interessant zijn. Ondernemers van familiebedrijven geven de zeggenschap vaak liever niet uit handen. Een RvA kan nieuwe inzichten geven door proactief te adviseren. Hierbij is het belangrijk dat de RvA het bestuur aanvult qua kennis. Ook moet het om een onafhankelijke adviseur gaan die niet verbonden is aan de familie.

De nadelen van een RvA

De vrijblijvendheid van de RvA kan bovendien een nadeel zijn. Een deel daarvan heeft de onderneming zelf in de hand. De onderneming kan problemen voorkomen door een stevige basis voor de RvA op te nemen. Dit kan door middel van een reglement met de rechten en plichten van de RvA. Om het bestuur bewust te houden van de RvA is het belangrijk dat er regelmatig vergaderingen zijn en een aftredingsschema is ingericht. Op die manier blijven de risico’s van een RvA beperkter.

Nadelen van een RvA voor Scale-ups

Voornamelijk bij scale-ups wordt het steeds belangrijker om advies te in te winnen dat professioneler en gerichter is. Thema’s zoals internationalisering, nieuwe investeringen en innovatie binnen de onderneming worden daarbij steeds groter. Hierbij zou een bijdrage van een RvC passender zijn. Vaak zijn bij een RvA adviseurs op vrijwillige basis werkzaam en heeft het een vrijblijvend karakter. Hierdoor zullen adviseurs wellicht minder proactief adviseren. Commissarissen vervullen een betaalde functie binnen een onderneming om toezicht te houden op het bestuur. Hierdoor hebben zij een grotere mate van betrokkenheid. Een RvC kan ook aansprakelijk zijn indien er sprake is van onbehoorlijk toezicht. Een RVC is dus soms passender.

Tot slot een aandachtspunt. Indien een adviseur zich intensief bemoeit met het besturen van de onderneming kan hij als bestuurder aansprakelijk zijn. Hij kan in het geval van een faillissement dan aansprakelijk zijn voor het tekort als mede-beleidsbepaler. Bij familiebedrijven kan dit in faillissementen een probleem vormen. Een raad van advies is niet vrijblijvend, een ontvangen advies kan niet zomaar genegeerd worden.

Al met al heeft het aanstellen van een RvA voor- en nadelen. Iedere onderneming en branche heeft andere behoeften en wensen. Wij hebben de afgelopen jaren bij veel ondernemingen in verschillende branches dit soort constructies ingericht, en bespreken de mogelijkheden natuurlijk ook graag met u.

Weten of een RvA iets voor uw onderneming is? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten zoals Sirin al Moubarak via het onderstaande contactformulier.

Stel vrijblijvend uw vraag! Een telefoontje kost niets.

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!