voordelen RvA

De voordelen van een RvA (Raad van Advies) binnen uw onderneming

Nederlandse rechtspersonen kennen formele organen, zoals de Raad van Bestuur, Algemene vergadering van Aandeelhouders en een Raad van Commissarissen (RvC). Een Raad van Advies (RvA) is echter een informeel en niet verplicht orgaan. Het orgaan is dus niet wettelijk geregeld in het vennootschapsrecht. Een onderneming kan de RvA dus op geheel vrijwillige basis aanstellen. Een RvA kan een essentieel orgaan zijn voor rechtspersonen, dat hen helpt bij het nemen van strategische beslissingen en het bevorderen van groei. De RvA is samengesteld uit ervaren en deskundige individuen die waardevolle inzichten en advies leveren aan het managementteam. Ze houden geen toezicht op het bestuur, dat is voorbehouden aan de RvC. De RvA fungeert als een vertrouwde adviseur en biedt een externe, objectieve blik op de bedrijfsactiviteiten. Aangezien er geen wetgeving is over de RvA, is het belangrijk om afspraken hierover in een reglement vast te leggen. Een RvA dient als klankbord voor de Raad van Bestuur. Hierbij heeft de RvA geen bevoegdheid om beslissingen te nemen. Er zijn zeker situaties waarin het voordelig is om een RvA in te stellen binnen uw onderneming.

De voordelen van een RvA

Een van de belangrijkste voordelen van het instellen van een RvA is de mogelijkheid om te profiteren van de uitgebreide kennis, ervaring en inzicht van de individuele leden. Elk lid van de RvA brengt unieke expertise en perspectieven in, waardoor een breder scala aan inzichten ontstaat. Door de diverse achtergronden en vaardigheden van de RvA-leden, kan de organisatie profiteren van een multidimensionaal advies dat verschillende aspecten van het bedrijfsleven bestrijkt. Zo kan een externe blik leiden tot verhelderende oplossingen. Verder kunnen de adviseurs van de RvA de langetermijnvisie en de strategie van de onderneming waarborgen (‘stakeholder approach’). Door advies in te winnen bij een RvA kan het bestuur afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken. Hiermee kan men een ‘helicopterview’ toepassen op de onderneming. Een ander pluspunt is een bevorderde transparantie van de besluitvorming van het bestuur bij het nemen van belangrijke beslissingen. Het bestuur kan advies vragen bij de RvA.

Voordelen van een RvA voor Start-ups

Met name voor start-ups kan een RvA van grote waarde zijn. Start-ups moeten vaak in een hoog tempo professionaliseren. Ze groeien snel, door het aannemen van (meer) personeel, een grotere klantenportefeuille en meer leveranciers. Zaken zoals HR, financiën, goede rapportage en contractmanagement worden steeds omvangrijker en belangrijker. Een RvA kan bijvoorbeeld adviseren over wanneer het verstandig is om een marketingmedewerker in dienst te nemen in plaats van een extern marketingbureau. Ook kan de RvA helpen bij het identificeren van kansen en het beheren van risico’s.

Ook voor familiebedrijven kan een RvA interessant zijn. Ondernemers in familiebedrijven geven vaak de voorkeur aan het behouden van de zeggenschap binnen de familie. Een RvA kan nieuwe inzichten bieden door proactief advies te geven, zonder zeggenschap te hebben. Het is belangrijk dat de RvA aanvullende kennis en expertise biedt ten opzichte van het bestuur. Ook is het van belang dat de adviseurs onafhankelijk zijn en geen familiebanden hebben.

Nadelen

Hoewel een RvA vele voordelen kan bieden, zijn er ook nadelen om rekening mee te houden. Een van de nadelen is de vrijblijvendheid van de RvA. Om dit nadeel te beperken, is het van belang dat er een stevig fundament wordt gelegd voor de RvA. Dit kan worden bereikt door reglementen op te stellen waarin de rechten en de plichten van de RvA duidelijk worden vastgelegd. Om ervoor te zorgen dat het bestuur de RvA niet uit het oog verliest, is het belangrijk regelmatige vergaderingen te houden en een schema voor het aftreden van RvA-leden op te stellen. Op deze manier worden de risico’s van een RvA beperkt.

Bij scale-ups wordt het steeds belangrijker om professioneel en gericht advies in te winnen. Onderwerpen zoals internationalisering, nieuwe investeringen en innovatie binnen de onderneming beginnen steeds meer te groeien. Hierbij kan een RvC meer passend zijn dan een RvA, omdat adviseurs van een RvA vaak op vrijwillige basis werken en een vrijblijvend karakter hebben. Het zou kunnen dat zij hierdoor minder proactief adviseren dan de RvC. Commissarissen hebben namelijk een betaalde functie binnen de onderneming, met als doel toezicht te houden op het bestuur. Hierdoor hebben zij een grotere mate van betrokkenheid en dus misschien ook een meer proactieve houding. Daarnaast kunnen RvC-leden aansprakelijk worden gesteld in geval van onbehoorlijk toezicht. Een RvA-lid kan voor zijn vrijblijvend advies in principe niet aansprakelijk worden gesteld. Afhankelijk van de omstandigheden van een organisatie kan een RvC dus geschikter zijn.

Conclusie

Ten slotte is er een belangrijk aandachtspunt om bij stil te staan. Zodra een adviseur zich intensief bemoeit met het besturen van de onderneming, kan hij aansprakelijk worden gesteld als mede-beleidsbepaler in geval van een faillissement. Dit kan vooral problematisch zijn bij familiebedrijven die failliet verklaard zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat een raad van advies niet vrijblijvend is en niet zomaar genegeerd kan worden.

Kortom, het aanstellen van een Raad van Advies (RvA) brengt zowel voordelen als nadelen met zich mee. Elke onderneming en elke branche heeft verschillende behoeften en wensen. Als ervaren adviseurs hebben we in de afgelopen jaren veel ondernemingen in verschillende sectoren geholpen bij het opzetten van dergelijke constructies. We staan voor u klaar om de mogelijkheden te bespreken en u te helpen bij het maken van weloverwogen beslissingen met betrekking tot een RvA voor uw onderneming. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. 

Weten of een RvA iets voor uw onderneming is? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze ondernemingsrecht specialisten zoals Sirin al Moubarak via het onderstaande contactformulier.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.