Hoe ga je van B.V. naar N.V. op de beurs? - Blue Legal

Hoe ga je van B.V. naar N.V. op de beurs?

Na de toewijzing vindt de daadwerkelijke beursgang plaats. De aandelen worden genoteerd en de voorwaardelijke handel gaat van start op de zogeheten”as if and when delivered”-basis.

Deze eerste handelsdag is voorwaardelijk omdat de betaling en levering van de aandelen nog niet hebben plaatsgevonden, waardoor alle transacties ongeldig kunnen worden verklaard. Meestal worden de betaling en levering van de aandelen drie werkdagen na de beursgang afgewikkeld.

Direct na een beursgang is het verloop van de aandelenkoers moeilijk te voorspellen. De koers kan scherp dalen door winstnemingen van flippers (dat zijn korte-termijn-beleggers) of juist flink stijgen door sterke aanhoudende vraag uit de markt. Om de koers stabiel te houden en zo het vertrouwen in de markt te vergroten, wordt door het bankensyndicaat meestal stabilisatietransacties verricht. Dat zijn acties die overigens wel aan strenge regels in de Wet financieel toezicht zijn verbonden.

Bij stabilisatie wijst het syndicaat meer aandelen toe dan het oorspronkelijke aantal aandelen in de aanbieding. Dit heet een ‘overtoewijzing’. Indien er sprake is van een aanbodoverschot waardoor de aandelenprijs na de beursgang daalt, zal het syndicaat het overschot kopen in de markt om aan zijn leveringsverplichting uit hoofde van de overtoewijzing te voldoen en zomede de beurskoers ondersteunen.

Als de aandelenprijs niet daalt, zal het syndicaat het overschot aan aandelen niet in de markt kopen omdat het dan verlies zou lijden. In zo’n situatie zal het syndicaat dus niet stabiliseren. In de underwriting agreement wordt om die reden vaak een zogeheten overtoewijzingsoptie (ook: greenshoe-optie) toegekend door de onderneming aan het syndicaat. De optie geeft het syndicaat het recht om binnen een bepaalde periode na de beursgang de extra aandelen te kopen boven het oorspronkelijke aantal tegen de originele introductieprijs. Hierdoor is de overtoewijzing gedekt. De omvang van de overtoewijzingsoptie mag overigens niet meer bedragen dan 15% van de oorspronkelijke aanbieding.

De impact van een beursgang op een onderneming is omvangrijk. Het ‘beursklaar’ maken van de organisatie is dan ook van groot belang. Een goede voorbereiding is het halve werk en levert de grootste kans op een overweldigend succes op.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.