Is een boekenonderzoek “due diligence” echt nodig?

Een boekenonderzoek (“due diligence” of “DD”) is een onderzoek dat de koper of investeerder uitvoert bij de verkoper voordat hij het besluit een onderneming te kopen of erin te investeren.

De koper doet in dat geval onderzoek naar verschillende aspecten: financiën, commercie, HR, fiscaliteit, pensioenen, etc. Na uitkomst van het DD heeft de koper een beter beeld van wat hij wil kopen. Evenals de risico’s die gepaard gaan met een eventuele koop. Kortom; hij heeft een beter beeld van de waarde van de onderneming.
De uitkomsten uit het DD bieden dan ook een goede basis om garanties en vrijwaringen te bedingen, en om eventueel de hoogte van de koopprijs aan te passen.

Onderzoeksplicht

Met het uitvoeren van het DD heeft de koper/investeerder aan zijn onderzoeksplicht voldaan. Als de koper geen of miniem onderzoek uitvoert naar de onderneming die hij wil kopen of waarin hij wil investeren, heeft hij niet aan zijn onderzoeksplicht voldaan. Als later blijkt dat met relatief eenvoudig onderzoek het gebrek aan het gekochte kenbaar was geworden, heeft de koper/investeerder een probleem. Dat probleem kan hij niet ondervangen met het opnemen van garanties!

Tenslotte is van belang dat de koper de verkoper informeert over zijn bedoelingen na de eventuele koop of investering. Dit houdt direct verband met de mededelingsplicht (aan de zijde van de verkoper). Als namelijk bij de verkoper bekend is dat de koper bijv. een oude boerderij wil kopen om daar elke week partijen voor minimaal 300 personen te geven, is de verkoper verplicht om aan de koper te melden dat de houten balken deze aantallen mensen niet kunnen dragen.

Geheimhoudingsovereenkomst en intentieovereenkomst

Voordat het DD van start gaat zullen overigens beide partijen een geheimhoudingsovereenkomst tekenen en een intentieovereenkomst (“Letter of Intent” of “LOI”). In de intentieovereenkomst kunnen partijen een bepaalde staffel afspreken voor eventuele koopprijsaanpassingen, n.a.v. de uitkomsten van het DD. Ook kan de koper/ investeerder in de intentieovereenkomst een voorbehoud maken om de onderhandelingen over een mogelijke deal af te breken – n.a.v. de uitkomsten van het DD – zonder dat hij het risico loopt op een schadeclaim wegens het afbreken van onderhandelingen.

Vendor DD

Het komt nogal eens voor dat een verkoper – voordat hij zijn onderneming in de etalage zet – een “Vendor DD” laat uitvoeren. Met dit Vendor DD wil de verkoper zijn onderneming “verkoopklaar” maken: het bedrijf wordt van top tot teen doorgelicht en alle zwakke plekken en mogelijke risico’s worden in kaart gebracht.
Als de verkoper vervolgens de aanbevelingen n.a.v. het Vendor DD overneemt, creëert de verkoper daarmee een onderneming die minder zwakke plekken en risico’s bevat. Daarmee staat de ondernemer sterker bij (koopprijs-)onderhandelingen.

Conclusie

Als je gaat investeren in een onderneming of je wilt de onderneming (geheel of gedeeltelijk) kopen, is het “penny wise, pound foolish” om geen DD uit te laten voeren.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.