Uitleg over wifi-tracking door de Autoriteit Persoonsgegevens - Blue Legal

Uitleg over wifi-tracking door de Autoriteit Persoonsgegevens

Het is bedrijven alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan om personen door middel van wifi-tracking te volgen. 

Doordat wifi-tracking in een aantal gevallen aan te merken kan zijn als verwerking van persoonsgegevens en het tevens een grote inbreuk maakt op de (bewegings)vrijheid van natuurlijke personen, doordat gevolgd kan worden welke plaatsen zij bezoeken (denk aan winkels, winkelcentra, scholen, etc.), stelt de Autoriteit dat dit alleen bij uitzondering is toegestaan. 

In principe kunnen bedrijven voor wifi-tracking drie gronden hebben om dit te kunnen en mogen doen: 

1. toestemming van de betrokkene

2. gerechtvaardigd belang (dit kan bijv. de handhaving van veiligheid zijn)

3. uitvoering  van de overeenkomst

De laatste 2 categorieën dienen volgens de autoriteit wel met terughoudendheid te worden toegepast. De Autoriteit gebruikt hierbij vooral het argument dat er vaak moet worden bekeken of er minder ingrijpende alternatieven zijn en of het wel noodzakelijk is om gebruik te maken van wifi-tracking. 

Echter, wij plaatsen wel vraagtekens bij het aanmerken van wifi-tracking als een verwerking van persoonsgegevens in een groot deel van de gevallen. 

Zo is bij wifi-tracking van telefoons namelijk de locatie alleen te koppelen aan een MAC-adres (een soort identiteitsnummer)van het apparaat en niet aan een persoon. In hoeverre deze ‘gepseudonimiseerde’ of zelfs ‘geanonimiseerde’ gegevens zijn aan te merken als persoonsgegevens is nog de vraag. Een MAC-adres is immers voor bedrijven vaak niet te herleiden naar een natuurlijk persoon. 

 

 

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.