Hoe breek je een ICT-contract open tijdens de coronacrisis? - Blue Legal

Hoe breek je een ICT-contract open tijdens de coronacrisis?

De corona-crisis heeft effect op ICT-contracten. Soms is het lastig of bijna onmogelijk om ICT-contracten volgens afspraak na te komen. Bijvoorbeeld omdat u als leverancier geen personeel kunt inzetten bij uw klant, de locatie van de klant niet toegankelijk is of medewerkers verplicht thuis aan het werken zijn. Maar ook kunt u als klant soms niet de mensen inzetten om het IT-traject te laten implementeren. Wat betekent dit dan eigenlijk voor uw organisatie?

Vaak wordt gedaan of deze situatie juridisch lastig is. Dat is niet zo: in de wet en rechtspraak is dit al vaak genoeg aan de orde geweest is.

Overmacht

Startpunt is dat het contract erbij gepakt wordt. Daarin kunnen de gevolgen van het niet nakomen al zijn geregeld. Zo is bijvoorbeeld artikel 6:75 BW, overmacht, regelend recht. Dit houdt in dat partijen zelf overmachtssituaties kunnen uitbreiden dan wel beperken.

Voor een geslaagd beroep op overmacht geldt verder dat de tekortkoming niet te wijten is aan degene die moet presteren en ook niet bijvoorbeeld voor diens rekening komt. Dit zou in het geval van een geslaagd beroep betekenen dat de andere partij geen nakoming en/of schadevergoeding kan eisen. Of het coronavirus een beroep op overmacht daadwerkelijk rechtvaardigt, hangt af van de concrete omstandigheden.

Er kan worden gedacht aan volgende situaties bijvoorbeeld in het geval van een hardware contract: de hardware kan niet tijdig worden geleverd, omdat door de corona crisis deze niet meer kan worden aangeleverd. Of een andere situatie dat een leverancier software heeft geleverd, maar niet in staat is om de eerder geleverde software te implementeren bij hun klanten als gevolg van te weinig beschikbaar en gekwalificeerd personeel. Welke andere concrete omstandigheden op basis van corona een beroep op overmacht kunnen rechtvaardigen, zal in de praktijk nog beantwoord moeten worden.

Onvoorziene omstandigheid

Daarnaast kan er ook sprake zijn van onvoorziene omstandigheden op basis van artikel 6:258 lid 1 BW. Bij onvoorziene omstandigheden valt te denken aan toekomstige omstandigheden die op het moment van het sluiten van het ICT-contract niet te voorzien waren en die zo ingrijpend zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verlangen. Dat is natuurlijk een hele mond vol, maar wat betekent dit nu echt? Een geslaagd beroep op onvoorziene omstandigheden kan een oplossing bieden, indien nakoming wel mogelijk is, maar dit kan leiden tot bijvoorbeeld een faillissement. Zo kan als gevolg van corona sprake zijn van een verslechterde financiële situatie bij de betreffende IT-dienstverlener, waardoor betaling aan de leverancier tot een faillissement zou kunnen leiden. Dit is uiteraard een ongewenste uitkomst voor beide partijen en met een beroep op onvoorziene omstandigheden kan een contract zo mogelijk worden gewijzigd of ontbonden nadat dit is verzocht bij de rechter. Voor meer informatie over overmacht, kunt u de blog van mijn collega Wendy Charko lezen op onze website.

Bij onvoorziene omstandigheden speelt redelijkheid en billijkheid een grote rol. De drempel is hiervoor echter hoog en rechters zijn vaak in de praktijk terughoudend met het aannemen hiervan. Daarnaast kunnen op basis van de maatstaf van redelijkheid en billijkheid, bepalingen in het contract buiten toepassing worden gelaten. De maatstaf van redelijkheid en billijkheid zou dus ook soelaas kunnen bieden in situaties waarbij niet meer nagekomen kan worden.

Kortom, eerst zullen de contractuele afspraken tussen de partijen moeten worden gecontroleerd! Vervolgens is het van belang dat er wordt bepaald waar het om gaat, dus: overmacht of onvoorziene omstandigheden. Vervolgens kunnen de vervolgstappen op basis van bepalingen in het contract worden genomen. Is er niets bepaald in het contract? Dan dient er terug te worden gevallen op de wettelijke bepalingen.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.