Digitalisering van de rechtspraak

Binnen ‘procesrecht-land’ gaat op korte termijn veel veranderen. Het programma ‘KEI’ staat voor Kwaliteit en Innovatie. Het doel van KEI is om de rechtspraak te digitaliseren en procedures te versnellen, eenvoudiger én goedkoper te maken. Wat gaat er veranderen?

Uiterlijk 2019 zullen alle advocaten en deurwaarders digitaal procederen. Procesdossiers worden toegankelijk via een online-portaal, waar ook burgers en bedrijven toegang zullen krijgen. Hierdoor heeft iedereen op ieder moment toegang tot de rechtspraak. Het voordeel is dat burgers en bedrijven zelf kunnen zien wat de volgende stap is in de procedure.

Momenteel zijn er twee civiele procedures, nl. de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure.

Dagvaardingsprocedures beginnen met het uitbrengen van een dagvaarding door een deurwaarder. Verzoekschriftprocedures starten met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Deze procedures hebben hun eigen, bijzondere regels. Dit gaat dus veranderen in één basisprocedure.

Deze basisprocedure begint met het indienen van een digitale procesinleiding. Deze procedure heeft vaste termijnen, en bestaat uit één schriftelijke ronde, een mondelinge behandeling bij de rechter en de uitspraak. De kern van de procedure is de mondelinge behandeling. Het streven is om de mondelinge behandeling snel na het starten van de procedure te laten plaatsvinden. Hierdoor heeft de rechter vroeg contact met partijen. Hij kan hen dan om een toelichting vragen, getuigen of deskundigen horen en schikkingsmogelijkheden aftasten.

Als de zaak te ingewikkeld is, kan de rechter besluiten tot een uitgebreidere behandeling. De rechter kan de basisprocedure dan aanvullen met een extra schriftelijke of mondelinge ronde. Hierdoor heeft de rechter meer invloed op het verloop van de procedure, kan hij beter inspelen op de behoeften van de procespartijen en meer maatwerk leveren.

Kortom, een goede ontwikkeling. De rechtspraak wordt transparanter, en procespartijen weten eerder waar zij aan toe zijn.

Meer weten? Advies nodig? Neem contact op!

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Blog reactie

"*" geeft vereiste velden aan

Volledige naam*

Chat openen
1
Vragen? Stel ze nu, wij beantwoorden ze graag!