Escrow Overeenkomst

Soms heeft u de zekerheid van een escrow overeenkomst nodig.

Wellicht heeft u er eerder van gehoord, of heeft u het eerder in een van uw overeenkomsten zien staan; de broncode escrow. Voor velen een lastig begrip dat veel vragen oproept. Wat is een escrow? Waarom heeft mijn jurist een escrow in mijn overeenkomst verwerkt? Wat is het voordeel van een escrow opnemen in mijn overeenkomst? Onze specialist privacy & ict recht Jelle Faber vertelt u alles over een escrow in deze blog.

Wat is een Escrow overeenkomst?

Een escrow kan in verschillende situaties gebruikt worden, zoals in bedrijfsovernames. In deze blog gaat het echter om escrow van de broncode van software. De escrow van een broncode is een overeenkomst waarbij een softwareleverancier of distributeur en een softwaregebruiker overeenkomen dat de leverancier de broncode van het geleverde softwareproduct opslaat bij een onafhankelijke escrow agent. De softwaregebruiker kan daarmee toegang krijgen tot de broncode wanneer de leverancier vanwege een van de in de escrow overeenkomst geregelde gevallen niet meer in staat of bereid is om het onderhoud van de software te verzorgen of daarop aanpassingen of verbeteringen uit te voeren.

De voordelen van een Escrow overeenkomst

De broncode escrow levert voordelen voor zowel leverancier als gebruiker. Daar waar leveranciers meestal niet bereid zijn om broncodes aan eindgebruikers ter beschikking te stellen, zijn ze in de regel wel bereid om deze bij een onafhankelijke derde partij (“escrow agent”) op te slaan. Dit is vaak een vertrouwenskwestie.

De voordelen voor de softwareleverancier zijn dat ze controle houden over het intellectuele eigendom en de kwaliteit kunnen waarborgen voor de softwaregebruikers. Voor softwaregebruikers zijn de voordelen onder andere het waarborgen van kwaliteit en continuïteit van bedrijfsprocessen en het voorkomen van omzetverlies en eventuele imagoschade door IT-uitval. De escrow-overeenkomst staat los van de overeenkomst tot levering/aanschaf van de software, al is deze daar wel mee verbonden.

Wat zijn de belangrijkste weetjes met betrekking tot die escrow?

Het is belangrijk dat de escrow-regeling met de juiste partij wordt aangegaan. Soms is de houder van het Intellectueel Eigendom (IE) op de geleverde software namelijk een andere partij, bijvoorbeeld een holdingvennootschap, die een van haar werkmaatschappijen de verkoop en levering van de software laat doen. Het is dus zaak helder te krijgen wie de rechten op de IE heeft ten behoeve van de broncode-escrow.

Ook is het belangrijk om in de escrow overeenkomst goed en sluitend de gevallen te omschrijven, wanneer de softwaregebruiker gerechtigd is om de afgifte van de in escrow geplaatste broncode van de software op te vragen bij de onafhankelijke escrow agent. Een goede en sluitende formulering van een escrow overeenkomst luistert dus juridisch nauw. De ervaren ICT-recht specialisten van Blue Legal helpen u hier graag mee.

Escrow overeenkomt voor een vaste prijs nodig?

Dit was slechts een deel van wat wij u kunnen vertellen. Meer weten?
Wij antwoorden graag, neem vrijblijvend contact op!

Contactformulier

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Nieuwsbrief

Chat
1
Heeft u zakelijke vragen? Neem contact met ons op.