Please Wait...

Het boetebeding bij overnames: noodzakelijk kwaad?

Hilde Amsing's picture

Het boetebeding is een graag geziene gast binnen het overnamecontract. Het wordt gemakkelijk gekoppeld aan een non-concurrentiebeding, een relatiebeding of een geheimhoudingsbeding, maar erg vriendelijk van aard is het niet.

Met het non-concurrentiebeding en het relatiebeding wordt beoogd dat de verkopende partij na de verkoop niet onder de duiven van zijn ‘oude’ onderneming gaat schieten in het kader van een eigen nieuwe onderneming of een dienstverband elders.

In het geval van overtreding van het geheimhoudingsbeding gaat het om het lekken van vertrouwelijke informatie die door een potentiële koper in het kader van een overname aan de andere partij is verstrekt. Denk daarbij aan bedrijfsgevoelige informatie die in het kader van een due diligenceonderzoek in de data room wordt verstrekt.

 

Wanneer een partij in strijd met een dergelijke afspraak handelt, kan om te beginnen in kort geding staking van die handelingen kunnen worden gevorderd op straffe van een dwangsom. Dat is een behoorlijk drukmiddel maar procederen is prijzig.

Daarnaast kan in kort geding (een voorschot op de) schadevergoeding worden gevorderd, met dien verstande dat het bepalen van de schade geleden als gevolg van -bijvoorbeeld- het lekken van vertrouwelijke informatie nog wel eens lastig kan blijken te zijn: hoe kwantificeer je zoiets?

Het boetebeding wordt als kort, snel en goedkoop alternatief voor de bovengenoemde acties opgenomen in een overnamecontract. Namelijk: de boete is meteen verschuldigd nadat de overtreding is geconstateerd. Er treedt geen discussie op over de hoogte van de schade. Het boetebedrag is een gefixeerd bedrag, zodat de schade niet nog eens apart bewezen moet worden. En het is aan de óvertreder de kwestie aan de rechter voor te leggen mocht hij het niet met de ingeroepen boeteclausule eens zijn, niet aan degene die getroffen wordt door de overtreding. Het initiatief ligt dus aan de andere kant.

Het is aan te bevelen in de boeteclausule op te nemen dat de boete geldt per overtreding en met een aanvullend boetebedrag voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit maakt namelijk dat een overtreder die op de vingers wordt getikt niet snel tot -bijvoorbeeld- verder beconcurreren door zal gaan.

Ten slotte loont het náást het boetebeding op te nemen dat het recht op nakoming en schadevergoeding behouden blijven. Zo fungeert het boetebeding als stok achter de deur, maar kan hogere schade daarnaast altijd nog worden geclaimd.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: