Please Wait...

Rode draad bij verkoop van klantenbestanden uit faillissement ontbreekt

Pricilla Sadhoe's picture

Na een faillissement komt het regelmatig voor dat de curator een klantenbestand verkoopt aan een doorstarter. Het doel is om daarmee de opbrengst voor crediteuren te vergroten. Aangezien de curator daarmee zijn meest wezenlijke taak vervult is dit al langer bestendig gebruik. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft zich echter onlangs uitgelaten over de verkoop van klantenbestanden door een curator na faillissement. 

De Autoriteit stelt namelijk dat de verkoop van een klantenbestand niet is toegestaan als de betrokken natuurlijke personen (lees: de personen van wie de persoonsgegevens zijn) geen expliciete toestemming hebben gegeven. Ook de melding in een privacy statement dat ‘de gegevens niet zullen worden overgedragen aan derden’ is volgens de Autoriteit een belemmering om de gegevens zonder toestemming door te verkopen. Uiteraard speelt ook een rol of gegevens worden gebruikt voor hetzelfde doel, of voor een ander doel dan waarvoor de betrokkene de gegevens oorspronkelijk verstrekt heeft. 

Uit de praktijk blijkt nu in ieder geval dat er nog een groot spanningsveld zit tussen de verplichting voor curatoren om de opbrengst te vergroten aan de ene kant en de privacywetgeving aan de andere kant. De Autoriteit biedt enigszins houvast door te stellen dat klantgegevens wel verkocht mogen worden, indien betrokkenen geïnformeerd zijn en/of expliciet toestemming hebben gegeven. 

 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: