Please Wait...

De Brexit en het effect daarvan op de privacy van Europese persoonsgegevens

Pricilla Sadhoe's picture

De Brexit staat veel in de belangstelling en het moge inmiddels duidelijk zijn dat bij zowel een softe als een harde Brexit, er meerdere gevolgen merkbaar zullen zijn binnen de Europese markt.  Zo is een van de gevolgen de werking van de AVG die door de Brexit ook niet meer van toepassing zal zijn voor bedrijven in het Verenigd Koninkrijk. 

Dat levert de vraag op hoe dat zit met bedrijven die een vestiging hebben in de EU en in het Verenigd Koninkrijk, die persoonsgegevens moeten uitwisselen en ook hoe het zit met Europese bedrijven die leveranciers uit het Verenigd Koninkrijk inschakelen. 

Immers geldt vanuit de AVG de verplichting dat bij doorgifte van gegevens buiten de EU zorgvuldig moet worden bekeken of de bescherming van de gegevens op dezelfde wijze gewaarborgd blijft als binnen de EU. Hiervoor dient te worden bekeken of het betreffende land een ‘passend beschermingsniveau kan bieden voor persoonsgegevens. 

Gezien het feit dat  de AVG in het Verenigd Koninkrijk al van toepassing is voor de Brexit, kunnen de bedrijven naar alle waarschijnlijkheid dit beschermingsniveau realiseren. Dit houdt niet in dat er nu al op gerekend kan worden dat door de Europese Commissie automatisch een ‘adequaatheidsbeslissing’ zal worden afgegeven. 

Deze beslissing heeft de commissie reeds afgegeven voor bijv. Zwitserland en de Verenigde Staten. 

 

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: