Please Wait...

Ontslag van een zieke werknemer

Margot Verhoeven's picture

Ontslag van een zieke werknemer
Een ziekmelding van een werknemer is niet prettig. Soms heeft u bij de ziekmelding ook nog een nare smaak: smoesjes, zoveelste ziekmelding in korte tijd, geen vrij kunnen krijgen op die dag, de favoriete club is kampioen geworden etc.. Stel, u wilt een werknemer om een van die redenen ontslaan. Of stelt u eens zich voor, u was al van plan om die week het gesprek over ontslag aan te gaan, de ontslagaanvraag bij het UWV in te gaan dienen of het verzoekschrift bij de rechtbank, maar net voorafgaan aan die actie meldt een werknemer zich ziek. Wat kan en mag er nou eigenlijk? In dit artikel kort de verschillende hoofdlijnen die als uitgangspunt gelden bij het ontslag van een zieke werknemer.

Opzegverbod
Zieke werknemer worden extra beschermd tegen ontslag. Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod. Een werknemer zou in die kwetsbare periode niet met een ontslag geconfronteerd mogen worgen was altijd de gedachte. Toch zijn er enkele mogelijkheden om een zieke werknemer te ontslaan.

Het opzegverbod tijdens ziekte duurt twee jaar (of drie jaar bij een loonsanctie). Of een ontslag überhaupt mogelijk is, hangt af van de reden voor het ontslag. Een ontslag op staande voet bijvoorbeeld, is altijd mogelijk, ook tijdens ziekte. Hetzelfde geldt voor een ontslag tijdens proeftijd, pas daarbij wel op dat niet wordt opgezegd wegens de ziekte. 

Verwijtbaar handelen
Zowel werknemer als werkgever moeten meewerken aan de re-integratie van een zieke werknemer. Werkt een werknemer niet mee aan zijn eigen re-integratie, kan het opzegverbod komen te vervallen. De voorwaarden voor het vervallen van het opzegverbod zijn streng. Het opzegverbod vervalt pas als de werknemer weigert zonder goede reden om aangeboden passend werk te verrichten, de werknemer is hier vervolgens schriftelijk voor gewaarschuwd en als ten slotte het loon is stopgezet maar dit nog steeds onvoldoende prikkelend is voor de werknemer, wordt ontslag een optie. Deze stappen dienen zeer zorgvuldig genomen te worden en daarbij is advies van een professional raadzaam.

Bedrijfseconomische reden
Een werknemer kan in verschillende situaties ontslagen worden vanwege een bedrijfseconomische reden, maar lang niet altijd. Het opzegverbod tijdens ziekte is niet van toepassing indien:

-    De ontslagaanvraag eerder is ontvangen door het UWV, dan de eerste dag van ziekte. Als de werknemer zich op de dag dat het UWV de ontslagaanvraag ontvangt of daarvoor ziekmeldt, dan geldt het opzegverbod wel;
-    Als een onderneming volledig wordt stopgezet, is het opzegverbod ook niet van toepassing en is een ontslag van een zieke werknemer mogelijk vanwege bedrijfsbeëindiging.

Andere gronden
Als de werkgever vanwege een andere grond een werknemer wil ontslaan die ziek is, is dit mogelijk. De redelijke grond die dan bij de rechter wordt aangevoerd dient geen verband te houden met de ziekte van de werknemer. Als de werkgever dat kan bewijzen, dan zal de zaak door de rechter op dezelfde manier behandeld worden als andere ontslagzaken waar geen sprake van een zieke werknemer is. 

De praktijk
Het is een misverstand dat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege mag eindigen tijdens ziekte. In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst ook niet opgezegd. Werkgever en werknemer hebben eerder al afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt. Vergeet overigens bij onbepaalde tijd niet dat ten minste één maand voor het einde van de bepaalde tijd moet worden aangezegd, dan zit u goed. 

Als een werknemer vaak ziek (of onderweg) is en een werkgever wil deze werknemer ontslaan blijkt dit vaak lastig. Ontslag vanwege frequent ziekteverzuim is alleen mogelijk als de organisatie door het frequente verzuim in grote problemen komt. De voorwaarden voor ontslag vanwege frequent ziekteverzuim zijn niet opgenomen in dit artikel, daar kan ik u altijd meer over vertellen.

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: