Please Wait...

De elektronische handtekening

Simone van Oosterhout's picture

De elektronische handtekening

Steeds vaker worden documenten voorzien van een elektronische handtekening of digitale handtekening. Maar wat is dit nu precies en welke waarde mag hieraan gehecht worden?

 

Wettelijke grond

Al zo’n veertien jaar geldt de Wet Elektronische Handtekening. De definitie die aan de elektronische handtekening wordt toegekend is 'een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie', aldus art. 3:15a lid 4 BW. 

 

Doel elektronische handtekening

Het doel van een elektronische handtekening is het verkrijgen van zekerheid over identiteit van de afzender van elektronische gegevens (authenciteit en identificatie) en het verkrijgen van zekerheid over de onveranderlijkheid van verzonden elektronische gegevens (integriteit).

 

Twee varianten

Er zijn twee varianten: de gewone elektronische handtekening en de gekwalificeerde elektronische handtekening. De gewone elektronische handtekening wordt gebruikt om de identiteit van de ondertekenaar vast te stellen. Dit is bijvoorbeeld een ingescande handtekening. Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een handtekening waarvoor een gekwalificeerd certificaat is afgegeven en dus betrouwbaar is. Het certificaat is een digitaal bestand dat aan het oorspronkelijke document is gekoppeld. De certificaten worden door certificatiedienstverleners uitgegeven. De OPTA controleert de certificatiedienstverleners of de certificaten op de juiste wijze worden uitgegeven. De gekwalificeerde handtekening is (anders dan de gewone elektronische handtekening) altijd rechtsgeldig en is hierdoor juridisch gelijk aan een gewone schriftelijke handtekening. 

 
Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: