Please Wait...

Omzeiling ketenregeling met vaststellingsovereenkomst niet toegestaan

Noortje van den Berg's picture

De Hoge Raad heeft een streep gezet door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden. De rechter heeft bepaald dat de constructie om met een vaststellingsovereenkomst de ketenregeling te omzeilen niet is toegestaan.  

Ketenregeling

Nu is het nog zo dat de werkgever met de werknemer drie tijdelijke contracten opeenvolgend mag aangaan binnen drie jaar. Het vierde contract dat daar op volgt, is een vast contract.

Vanaf 1 juli 2015 zal de periode van drie jaar worden gewijzigd in twee jaar. Het aantal tijdelijke contracten blijft ongewijzigd.

Beëindiging contract met vaststellingsovereenkomst

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is ook mogelijk zonder tussenkomst van het UWV of de rechter, namelijk met wederzijds goedvinden. In dat laatste geval worden de afspraken en de voorwaarden, waaronder het dienstverband dient te worden beëindigd, vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Uit de praktijk

In deze zaak was de ketenregeling volbracht; de werkgever en de werknemer waren drie opeenvolgende contracten aangegaan binnen drie jaar. Aansluitend werd een vierde arbeidsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, waarin werd opgenomen dat dit contract bijna een jaar later alsnog zou eindigen met een vaststellingsovereenkomst. Hierdoor stond de datum vast waarop de arbeidsovereenkomst alsnog zou eindigen.

Oordeel Hoge Raad

De rechter heeft bepaald dat een vaststellingsovereenkomst erop gericht is om aan een bestaand geschil een einde te maken. Daar was in deze zaak geen sprake van. Immers, de werkgever heeft met deze constructie de wettelijke regels willen omzeilen en dus een vast dienstverband willen vermijden.

De uitspraak leert dat de constructie met de vaststellingsovereenkomst geen optie is. Wat kunt u wel doen? De wet biedt u de mogelijkheid om tussen twee tijdelijke contracten een periode van meer dan drie maanden ertussen te laten zitten. Vanaf 1 juli 2015 wordt deze periode gewijzigd naar meer dan zes maanden. Op deze manier wordt de keten doorbroken en kan er volgens de wet opnieuw een keten gestart worden.

Rechtspraak ECLI:NL:HR:2015:39, 9 januari 2015

Verlengde Poolseweg 40
4818 CL  Breda (NL)

BTW-nummer: NL818590014B01
KvK: 20148092

office@blue-legal.nl
  +31 (0) 76 521 35 36
  +31 (0) 76 564 91 89
Volg ons op: